ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

  • คุณอยู่ที่ :

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**//ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๙๐ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๕ (ปัญจจัตตาฬิสโม) รัตนญาน (ญานเปรียบด้วยรัตนะ) ภาค เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๙๕๖๔๕๘๒, ๐๗๙-๙๕๖๕๕๑๙///

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

สำนักปลัดเทศบาล

IMAGE ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี 2561 เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 สำหรับประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษี... อ่านต่อ
IMAGE โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน                  7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน... อ่านต่อ
IMAGE  sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 sport for all 4.0 (ครั้งที่ 1)           ประชาชนชาวอำเภอเถินร่วมร้อยคน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายและนันทนาการ sport for all 4.0 บริเวณ Land mark สวนสาธารณะเมืองเถิน ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
 ส่งมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านดอนไชย         เร็วๆนี้ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะรองปลัด... อ่านต่อ
IMAGE 19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
19-29 มิ.ย.นี้ ขอเชิญร่วมเวทีประชาคมท้องถิ่นตำบลล้อมแรด        งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตตำบลล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์
วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ นายชาญณรงค์... อ่านต่อ
IMAGE ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา
วันพุธ, 16 มกราคม 2562
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร
วันพุธ, 30 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเถิน ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำการจราจร-หาบเร่แผงลอย-และการละเมิดกฎหมายจราจร... อ่านต่อ
IMAGE การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ งบรัฐบาล(รับเงินสด) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ... อ่านต่อ
IMAGE ขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวันมาฆบูชา ๒๕๖๒
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภ.เถิน ขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ในวัน มาฆบูชา ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา หลัง ๒๔.๐๐ น. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๔.๐๐ น.... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สป.

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองถนนเลียบแม่น้ำวังบริเวณหลัง หจก.ดำวัสดุก่อสร้าง ม.3 ต.ล้อมแรด
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
เมื่อเวลา11.11น.13/07/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบล้มเองถนนเลียบแม่น้ำวังบริเวณหลัง... อ่านต่อ
IMAGE จับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍)เข้าภายในบ้าน พัก บ้านหนองเชียงราน
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
เมื่อเวลา21.50น.ของวันที่9/07/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍)เข้าภายในบ้าน พัก... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนฝั่งตรงข้าม หจก.วิชัยเถินโลหะธุระกิจ ม.7 ต.ล้อมแรด
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
เมื่อเวลา15.41น.5/07/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนฝั่งตรงข้าม หจก.วิชัยเถินโลหะธุระกิจ... อ่านต่อ
IMAGE ช่วยเหลือแมวติดอยู่บนต้นไม้สัก บ้านดอนทราย
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
เมื่อเวลา17.16น.4/07/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถิน ขอจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแมวติดอยู่บนต้นไม้สัก บ้านดอนทราย ม.13 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
4/07/62... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านแพะหลวง ม.14 ต.ล้อมแรด
วันอังคาร, 02 กรกฎาคม 2562
🚨เมื่อเวลา05.51น.(2/07/62)บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านแพะหลวง ม.14 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้บาดเจ็บหกล้มบ้านท่านาง
วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2562
เมื่อเวลา16.40น.28/06/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนให้ออกรับผู้บาดเจ็บหกล้มบ้านท่านาง ม.3 ต. ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍)เข้าภายในบ้าน พัก บ้านเด่นแก้ว
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
เมื่อเวลา16.16น.26/06/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชน ขอความช่วยเหลือช่วยจับสัตว์เลื้อยคลาน(งู🐍)เข้าภายในบ้าน พัก บ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พงษ์พานิช
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
ในนามตัวแทนศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองล้อมแรดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พงษ์พานิช ที่ได้สูญเสีย คุณ อำพัน พงษ์พานิช สมาชิก อปพร.เทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สะพานหนองบัว ม.6 ต.ล้อมแรด
วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562
เมื่อเวลา21.33น.25/06/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สะพานหนองบัว ม.6 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ และ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงิน
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
5/07/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ และ ร.ต.อ.นพดล คนรู้... อ่านต่อ
IMAGE คุณกมลวรรณ พูลเกษม และ คุณปวีณา กรรณิกา ร่วมทำบุญบริจาคเงิน
วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2562
3/07/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณกมลวรรณ พูลเกษม และ คุณปวีณา กรรณิกา... อ่านต่อ
IMAGE คุณ ศุภชัย เอกะ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562
16/06/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ ศุภชัย เอกะ... อ่านต่อ
IMAGE คุณนคร ยาสกุล ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
8/05/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณนคร ยาสกุล... อ่านต่อ
IMAGE คุณจำรัส และ คุณสุทธิดา ชาติ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันจันทร์, 06 พฤษภาคม 2562
6/05/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณจำรัส และ คุณสุทธิดา ชาติ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ (ครูจิ๊บ โหรบ้านนอก)ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันเสาร์, 27 เมษายน 2562
27/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ (ครูจิ๊บ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ คุณ บุญพิน เอกะ ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุน
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
26/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ บุญพิน เอกะ... อ่านต่อ
IMAGE ขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ. นพดล คนรู้ นาง สำเนา อุตะวงศ์ พร้อมครอบครัว
วันศุกร์, 26 เมษายน 2562
26/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ. นพดล คนรู้ นาง สำเนา อุตะวงศ์ พร้อมครอบครัว... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562
18/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ครอบครัวลูกหลาน พ่อหมื่น บุญมา... อ่านต่อ
IMAGE ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด
วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2562
เมื่อวันที่14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเวียง รุ่น2523 นำโดย ช่างอุทัย กันคำ ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสบคือ ม.10 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ

งานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

IMAGE โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา​เนื่องในเทศกาลแห่เทียนพรรษา ๒๕๖๒
วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม... อ่านต่อ
IMAGE การคัดเลือก แม่คนดีเป็นศรีของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2562
อำเภอเถิน... อ่านต่อ
IMAGE เวทีการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง กศ.

งานกองช่าง

จัดซื้อจัดจ้าง กช.

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

IMAGE การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเมืองล้อมแรด ครั้งที่ 3
วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพเมืองล้อมแรด ครั้งที่ 3(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)   อ่านต่อ
IMAGE กิจกรรม (Kick off) เราทำความดี ด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย"
วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลล้อมแรด เข้าร่วมกิจกรรม (Kick off) เราทำความดี ด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ
วันพฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ ก่อนเปิดเทอมเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับน้องๆนักเรียน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ
วันพฤหัสบดี, 09 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด ออกรณรงค์พ่นหมอกควันปราบยุงลายให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กในเขตเทศบาลฯ ก่อนเปิดเทอมเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับน้องๆนักเรียน และรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย (ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำภายในสนง. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่ต้องรอระบาย
วันพุธ, 01 พฤษภาคม 2562
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำภายในสนง.เทศบาลเมืองล้อมแรดโดยรอบ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังไม่ต้องรอระบาย(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สธ.

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

งานกองคลัง/การเงิน/จัดซื้อจัดจ้าง

IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน ธ.ค.๖๑ - พ.ค.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ บริเวณสวนสาธารณะบ้านดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ บ้านท่านาง หมู่ที่ ๓ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพฤหัสบดี, 04 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 31 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒
วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2562
เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการกำกับฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4468.jpgDSC_4492.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4545.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4525.jpgDSC_4563.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4554.jpgDSC_4493.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4463.jpgDSC_4462.jpgDSC_4459.jpgDSC_4496.jpgDSC_4541.jpgDSC_4519.jpgDSC_4550.jpgDSC_4485.jpgDSC_4577.jpgDSC_4513.jpgDSC_4526.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4579.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4495.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4580.jpgDSC_4566.jpgDSC_4532.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4520.jpgDSC_4549.jpgDSC_4542.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4470.jpgDSC_4509.jpgDSC_4464.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4471.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4472.jpgDSC_4486.jpgDSC_4565.jpgDSC_4489.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4557.jpgDSC_4522.jpgDSC_4510.jpgDSC_4469.jpgDSC_4568.jpgDSC_4538.jpgDSC_4458.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4507.jpgDSC_4521.jpgDSC_4482.jpgDSC_4574.jpgDSC_4494.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4501.jpgDSC_4540.jpgDSC_4524.jpgDSC_4500.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4533.jpgDSC_4552.jpgDSC_4534.jpgDSC_4547.jpgDSC_4551.jpgDSC_4457.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4546.jpgDSC_4512.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4528.jpgDSC_4473.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4490.jpgDSC_4578.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4555.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4483.jpgDSC_4559.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4535.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4474.jpgDSC_4506.jpgDSC_4508.jpgDSC_4488.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4460.jpgDSC_4465.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4480.jpgDSC_4478.jpgDSC_4572.jpgDSC_4543.jpgDSC_4467.jpgDSC_4558.jpgDSC_4517.jpgDSC_4576.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4564.jpgDSC_4514.jpgDSC_4575.jpgDSC_4518.jpgDSC_4571.jpgDSC_4553.jpgDSC_4529.jpgDSC_4504.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4515.jpgDSC_4505.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4527.jpgDSC_4502.jpgDSC_4484.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4523.jpgDSC_4536.jpgDSC_4481.jpgDSC_4477.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4537.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4511.jpgDSC_4491.jpgDSC_4539.jpgDSC_4498.jpgDSC_4461.jpgDSC_4573.jpgDSC_4466.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4570.jpgDSC_4562.jpgDSC_4479.jpgDSC_4556.jpgDSC_4560.jpgDSC_4476.jpgDSC_4567.jpgDSC_4561.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4503.jpgDSC_4516.jpgDSC_4487.jpgDSC_4530.jpgDSC_4475.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech