ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรดซ่อมแซมฝายประชารัฐรับมือภัยแล้ง

art_42319642.jpg

ทม.ล้อมแรดซ่อมแซมฝายประชารัฐรับมือภัยแล้ง

       เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับประชาชนชาวบ้านใกล้เคียง เร่งซ่อมแซมฝายกั้นแม่น้ำวัง ถนนริมวัง ตรงข้ามสวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ 3 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อยกระดับน้ำแม่น้ำวังให้สูงขึ้น บรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพในการสูบน้ำระบบไฟฟ้า ให้กับรถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ในกิจการสาธารณะภัยต่างๆ เช่น ดับไฟป่า ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้าน ฯลฯ รวมถึงการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังในหลายพื้นที่จะลดระดับลงทำให้แม่น้ำวังตื้นเขิน และเป็นอุปสรรคในการสูบน้ำขึ้นมาใช้งาน

         โดยปีนี้เทศบาลเมืองล้อมแรด มีแผนในการซ่อมแซมฝายประชารัฐกั้นแม่น้ำวัง รวมทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ หมู่ 3 บ้านท่านาง ,หมู่ 1 บ้านอุมลอง ,หมู่ 4 ล้อมแรด และหมู่ 5 บ้านเหล่า เป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้งในระยะสั้น มีระยะเวลาดำเนินการจนถึงเมษายนข้างหน้านี้

         ส่วนกรณีความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำวังแบบถาวร ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ และเกินขีดความสามารถของเทศบาลเมืองล้อมแรด เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างค่อนข้างสูงยอดเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งได้ประสานความร่วมมือไปยังกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากปัญหาดังกล่าวแล้ว 

ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ : รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech