ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรดจัดโครงการอันตรายน้ำมันทอดซ้ำ

art_42320157.jpg

ทม.ล้อมแรด ร่วมกับ รพ.เถิน จัดโครงการอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ

เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ รพ.เถิน จัดอบรมโครงการอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และ อาสาสมัคร อย.น้อยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความสามารถเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังน้ำมันทอดซ้ำในชุมชน 

          นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยการทอดมากขึ้น โดยมีการบริโภคน้ำมันพืชในการประกอบอาหาร มากกว่า 800,000 ตัน ต่อปี โดยเฉพาะน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารทอด มักจะใช้น้ำมันในการทอดซ้ำหลายครั้ง หรือเติมน้ำมันใหม่ลงไปผสมในการทอดอาหาร จนทำให้คุณลักษณะของอาหารเสียไป ซึ่งจะเกิดสารกลุ่มโพลาร์ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งร้าย โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากคนกินจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้ว คนขายก็เช่นกัน เนื่องจากไอระเหยของน้ำมันที่เสื่อมสภาพจะมีสารก่อมะเร็ง เมื่อสูดดมเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

         อาหารทอดที่มีเกลือหรือเครื่องปรุงผสมอยู่ ไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง และไม่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ เกิดฟอง เกิดควันมากขณะทอด ขอให้ผู้บริโภคอย่าซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ โดยควรซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจนและมีเครื่องหมาย อย. และต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ผงสีดำ หรือตะกอนขุ่นขาว เพราะหมายถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน 

           สำหรับวิธีการตรวจสอบสารชนิดนี้ อาจดูได้ด้วยสายตา หากน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพแล้ว จะมีลักษณะ หนืด ข้นผิดปกติ มีสีดำ เกิดฟองมาก มีกลิ่นเหม็นไหม้ เกิดควันมากในขณะทอด น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารจะเสื่อมคุณภาพ เมื่อถูกความร้อนสูง และมีความชื้นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เกิดสาร polar (Polar compounds) ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทุกคนจะได้ฝึกวิธีการใช้ชุดทดสอบตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชน

           กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และกำหนดเงื่อนไขการผลิตอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยผู้ผลิตหรือขายอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งมีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก จะต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556    

        ดังนั้นการป้องกันและส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำในการปรุงอาหาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี และร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดซ้ำในชุมชน ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญ และเอาใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงหรือทอดด้วยน้ำมันที่สดใหม่อยู่เสมอ เพื่อสุขภาพของตนเอง จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว. ///////////

 ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ ....รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4561.jpgDSC_4488.jpgDSC_4543.jpgDSC_4508.jpgDSC_4536.jpgDSC_4570.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4502.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4479.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4485.jpgDSC_4580.jpgDSC_4480.jpgDSC_4463.jpgDSC_4459.jpgDSC_4529.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4518.jpgDSC_4568.jpgDSC_4506.jpgDSC_4490.jpgDSC_4493.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4534.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4530.jpgDSC_4546.jpgDSC_4520.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4563.jpgDSC_4471.jpgDSC_4504.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4557.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4501.jpgDSC_4469.jpgDSC_4487.jpgDSC_4537.jpgDSC_4533.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4489.jpgDSC_4577.jpgDSC_4468.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4500.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4573.jpgDSC_4465.jpgDSC_4575.jpgDSC_4578.jpgDSC_4519.jpgDSC_4545.jpgDSC_4505.jpgDSC_4472.jpgDSC_4542.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4461.jpgDSC_4559.jpgDSC_4511.jpgDSC_4495.jpgDSC_4579.jpgDSC_4566.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4473.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4525.jpgDSC_4555.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4528.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4571.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4481.jpgDSC_4574.jpgDSC_4457.jpgDSC_4507.jpgDSC_4551.jpgDSC_4547.jpgDSC_4526.jpgDSC_4510.jpgDSC_4532.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4523.jpgDSC_4498.jpgDSC_4562.jpgDSC_4565.jpgDSC_4535.jpgDSC_4517.jpgDSC_4514.jpgDSC_4567.jpgDSC_4483.jpgDSC_4515.jpgDSC_4560.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4553.jpgDSC_4462.jpgDSC_4576.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4494.jpgDSC_4466.jpgDSC_4491.jpgDSC_4460.jpgDSC_4527.jpgDSC_4509.jpgDSC_4516.jpgDSC_4556.jpgDSC_4524.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4549.jpgDSC_4521.jpgDSC_4470.jpgDSC_4484.jpgDSC_4477.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4513.jpgDSC_4458.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4474.jpgDSC_4478.jpgDSC_4512.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4540.jpgDSC_4467.jpgDSC_4541.jpgDSC_4486.jpgDSC_4572.jpgDSC_4482.jpgDSC_4539.jpgDSC_4492.jpgDSC_4497.jpgDSC_4550.jpgDSC_4496.jpgDSC_4554.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4564.jpgDSC_4475.jpgDSC_4464.jpgDSC_4538.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4558.jpgDSC_4503.jpgDSC_4476.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech