ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรด ฝึกทักษะด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชนผู้สนใจ

art_42320160.jpg

ทม.ล้อมแรด ฝึกทักษะด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชนผู้สนใจ

เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนองนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้คนในชาติ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลโรค ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา  ที่สนามกีฬาฟุตบอลเถินธันเดอร์ หมู่ 10 บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัย เทคนิคการออกกำลังกายที่ถูกวิธี ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย และสาธิตวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปางมาให้ความรู้ มีเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

       ทั้งนี้ การออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน อย่างมีทักษะ สามารถทำให้ร่างกายมีความพร้อมเต็มความศักยภาพ สามารถพัฒนานำไปสู่การแข่งขันกีฬาในระดับมืออาชีพในอนาคต โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล นอกจากจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้แข็งแรงแล้ว ฟุตบอลยังเป็นกีฬาที่มีการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เป็นกีฬาต้องใช้ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถลดปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้านได้///////////

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech