ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

Form is being submitted ...
×Please note, that your new content might require approval before being accepted. This may depend on the content's category AND/OR the content's type. You will be notified whether approval is needed, after you save this content.

Article (Details)

  • Preview image

Assignments

Categories
Manage permissions

Manage the permission settings for the user groups below. See notes at the bottom.

Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Not Allowed (Locked)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
  Allowed (Inherited)
Action Select New Setting Calculated Setting
  Allowed (Super User)
  Allowed (Super User)
  Allowed (Super User)
  Allowed (Super User)
  Allowed (Super User)
  Allowed (Super User)
การเปลี่ยนการตั้งค่าจะส่งผลเฉพาะเนื้อหานี้
ค่าเดิม หมายความว่าสิทธิ์จากการกำหนดค่าหลักของเว็บ หรือกลุ่มที่สูงกว่าจะถูกนำไปใช้
ไม่อนุญาต หมายความว่าการตั้งค่าหลักของเว็บ หรือกลุ่มที่สูงกว่าและทั้งหมดที่ต่ำกว่าจะไม่ถูกนำมาใช้
อนุญาต หมายถึงเปิดให้ทำงานได้กับคอมโพเน้นท์นี้ แต่หากมีความขัดแย้งจะไปใช้ค่าที่กำหนดจากการตั้งค่าหลักของเว็บ
Click on the arrow above to view the permissions table.

Publishing

×NOTE: dates are converted and displayed in your timezone: UTC +7 (Asia/Bangkok)

Meta / SEO

Meta

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech