ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**//ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๙๐ วัดล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๔๕ (ปัญจจัตตาฬิสโม) รัตนญาน (ญานเปรียบด้วยรัตนะ) ภาค เสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สอบถามได้ที่ ๐๘๙-๙๕๖๔๕๘๒, ๐๗๙-๙๕๖๕๕๑๙///

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๓ คน ในโอกาสลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องการจัดการหมู่บ้านปลอดถังขยะ และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

images/Work-tmlr-006/750275212_360582904761223_4047524463321808896_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50271404_585488205230462_2288441429522907136_n.jpg

50211490_370868027024295_3698852975213543424_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50003311_2092088431082777_8119713588089716736_n.jpg

49899316_363653347768722_5181467899017035776_n.jpg

49899307_595536604205259_3252477853068951552_n.jpg

49898929_295634541136586_287242658227683328_n.jpg

49674090_2006511949643912_4854848770166226944_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50063336_299024134085418_2238176409350569984_n.jpg

 

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4515.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4565.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4490.jpgDSC_4534.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4462.jpgDSC_4491.jpgDSC_4549.jpgDSC_4496.jpgDSC_4536.jpgDSC_4508.jpgDSC_4484.jpgDSC_4473.jpgDSC_4551.jpgDSC_4540.jpgDSC_4504.jpgDSC_4492.jpgDSC_4495.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4579.jpgDSC_4558.jpgDSC_4542.jpgDSC_4487.jpgDSC_4570.jpgDSC_4520.jpgDSC_4503.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4507.jpgDSC_4463.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4467.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4479.jpgDSC_4516.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4512.jpgDSC_4465.jpgDSC_4561.jpgDSC_4518.jpgDSC_4566.jpgDSC_4478.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4560.jpgDSC_4546.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4461.jpgDSC_4580.jpgDSC_4472.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4506.jpgDSC_4502.jpgDSC_4557.jpgDSC_4564.jpgDSC_4532.jpgDSC_4573.jpgDSC_4527.jpgDSC_4526.jpgDSC_4498.jpgDSC_4571.jpgDSC_4511.jpgDSC_4568.jpgDSC_4476.jpgDSC_4501.jpgDSC_4555.jpgDSC_4545.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4533.jpgDSC_4553.jpgDSC_4524.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4521.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4458.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4471.jpgDSC_4459.jpgDSC_4537.jpgDSC_4483.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4486.jpgDSC_4575.jpgDSC_4523.jpgDSC_4500.jpgDSC_4488.jpgDSC_4464.jpgDSC_4554.jpgDSC_4466.jpgDSC_4519.jpgDSC_4576.jpgDSC_4535.jpgDSC_4470.jpgDSC_4578.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4475.jpgDSC_4457.jpgDSC_4493.jpgDSC_4505.jpgDSC_4494.jpgDSC_4541.jpgDSC_4509.jpgDSC_4474.jpgDSC_4572.jpgDSC_4517.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4547.jpgDSC_4525.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4510.jpgDSC_4528.jpgDSC_4539.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4480.jpgDSC_4567.jpgDSC_4468.jpgDSC_4574.jpgDSC_4460.jpgDSC_4556.jpgDSC_4552.jpgDSC_4482.jpgDSC_4477.jpgDSC_4577.jpgDSC_4514.jpgDSC_4469.jpgDSC_4562.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4489.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4563.jpgDSC_4543.jpgDSC_4538.jpgDSC_4550.jpgDSC_4485.jpgDSC_4481.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4529.jpgDSC_4530.jpgDSC_4513.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech