ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรด ซักซ้อมทีมสำรวจช่วยเหลือวาตภัย เน้นปฏิบัติการ "ฉับไว ถูกใจ ทันใจ และถูกระเบียบ"

ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนภัยการเกิดพายุฤดูร้อน ฉบับที่ 8 ให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวัน

เร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้เรียกประชุมด่วน ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวนกว่า 60 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะจนท.ทีมสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยธรรมชาติ “วาตภัย” เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนตามกรอบแนวทางระเบียบวิธีและขั้นตอนของทางราชการ โดยเน้นปฏิบัติการที่ฉับไว ถูกใจ ทันใจ และถูกระเบียบ และการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

สำหรับสถิติการเกิดวาตภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ในห้วงระยะ 4 ปีที่ผ่านมา มีวาตภัยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดในปี พ.ศ.2560 มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายมากที่สุด จำนวนกว่า 200 หลังคาเรือน ในพื้นที่เกือบ 10 หมู่บ้าน วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสที่เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางในการรับมือจากวาตภัย และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และขอฝากพี่น้องประชาชนคอยติดตามประกาศแจ้งเตือนภัย และการรายงานข้อมูลสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด โดยมี นายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด และ นายอำพัน พงษ์พานิช ว่าที่ประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคเหนือ มาร่วมประชุมและให้คำแนะนำต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

53745001_310517236325967_4287993269838675968_n.jpg53607241_2278568802466723_4654735746945515520_n.jpg54520050_2512716992134000_7901767164871311360_n.jpg54458137_349954429201272_7997940381800988672_n.jpg54256045_823912071276981_8429838126968471552_n.jpg53909722_324245334898657_764224550547226624_n.jpg53897077_373547553497518_4455366199743610880_n.jpg53853821_275122743405153_5273781993341976576_n.jpg53801481_259774851571917_7450836452520230912_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech