ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ข่าวคืบหน้าล่าสุด การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านหนองเตา

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่วัดหนองเตา ม.๘ บ้านหนองเตา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย บ้านหนองเตา ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยมี นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด นายประยงค์ศักดิ์ เชียงเกตุ ผญ.บ.หนองเตา นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้เทศบาลฯ มีหมู่บ้านได้รับความเสียหายจากวาตภัย ที่เกิดขึ้นใน ช่วงค่ำวานนี้ จำนวน ๑ หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น ๒๓ หลังคาเรือน ในจำนวนนี้มีบ้านที่เสียหายมากสุด ๕ หลังคาเรือน (ใช้กระเบื้องเกิน ๒๐ แผ่น) และส่งมอบแผ่นกระเบื้องให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๔๖ แผ่น เพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน ให้มั่นคงแข็งแรงเป็นปกติต่อไป
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

60663551_438327203379480_7370825098741153792_n.jpg60704417_440363226722171_8820114181589041152_n.jpg60669506_1215171671996878_7234525398229319680_n.jpg60614156_308581486731451_5662026317978140672_n.jpg60560956_423298058518417_1084430571670601728_n.jpg61093217_330418790921272_2717734547608305664_n.jpg61090501_461503861369241_798587067759067136_n.jpg60948780_681813558924188_3323697606361612288_n.jpg60763613_305074410425858_7897683802024050688_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech