ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

ประสานเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาส้มเกลี้ยง

Written on . Posted in งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ และ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประสานเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาส้มเกลี้ยง ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ หรือ เซนทรัลแลป ซึ่ง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังร้อยละ ๔๙ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ ๕๑ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากกว่า ๑๓ ปี มีเครื่องมือและระบบมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า ๑,๐๐๐ รายการทดสอบ รองรับงานทดสอบได้มากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ตัวอย่างต่อปี สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชนภายใต้นโยบาย “แล็บประชารัฐ” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สงขลาและกรุงเทพฯ โดยเซนทรัลแลป จะทำการทดลองหาคุณค่าทางโภชนาการ หรือ ออกฉลากโภชนาการ ให้กับส้มเกลี้ยง อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำว่าหากทราบผลการทดลอง ให้นำผลการทดลองมาเทียบกับค่ากลางของส้มเกลี้ยงที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้วิจัยและจัดทำเอกสารสำหรับเผยแพร่ไว้ เพื่อจะได้ทำมาเพิ่มมูลค่าให้กับส้มเกลี้ยงเมืองเถิน
**เทศบาลเมืองล้อมแรดพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผลผลิตทางการเกษตรประจำท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและก้าวสู่สากล
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

66834669_2543751818981839_958203136403570688_n.jpg66491425_330345027851409_933081765315084288_n.jpg66715752_395321207782091_87593770647814144_n.jpg66629826_419393821991795_1792987986669862912_n.jpg66324518_366169854043556_2597853961608232960_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech