ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ประสานเรื่องการทำวิจัยในหัวข้อ การทำให้รสขมในเนื้อหรือน้ำส้มที่ปอกหรือคั้นทิ้งไว้ของส้มเกลี้ยงหายไป

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประสานเรื่องการทำวิจัยในหัวข้อ การทำให้รสขมในเนื้อหรือน้ำส้มที่ปอกหรือคั้นทิ้งไว้ของส้มเกลี้ยงหายไป, ขั้นตอนการเพาะปลูก สภาพดิน สภาพอากาศที่เหมาะสม อยู่ในขั้นตอนสอบถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการวิจัย โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง ๒ คณะจะทำการวิจัยร่วมกับ สสวท. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการนี้นักวิจัยของอุทยานวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะให้ผลการวิจัยเรื่องการทำให้น้ำส้มโอคั้นหายขมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อมาทำการทดลองในส้มเกลี้ยง หากทดลองแล้วได้ผลก็ไม่ต้องทำการวิจัยซ้ำ และยังสามารถนำมาอ้างอิงหรือเผยแพร่ได้
เทศบาลเมืองล้อมแรดพร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผลผลิตทางการเกษตรประจำท้องถิ่นให้มีมาตรฐานและก้าวสู่สากล
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

66710021_641955062990214_5667453666286632960_n.jpg66518795_413719495901968_1298389508596695040_n.jpg66505423_424763544919516_5454967752819212288_n.jpg66455177_548371302364582_5622886646081912832_n.jpg66349193_495598434542314_722466855565918208_n.jpg66843670_417028885566380_1881786014607867904_n.jpg66691848_435277240357713_6443407888483352576_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech