ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เชิญเที่ยวงานงานส้มเกลี้ยงเมืองเถิน วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง***ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองบริเวณลำห้วยแม่อาบ

โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองบริเวณลำห้วยแม่อาบ
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด สมาชิกเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง บริเวณลำห้วยแม่อาบ พื้นที่ หมู่ ๙ บ้านห้วยเกี๋ยง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

67459398_487868865344859_2884756741893914624_n.jpg67375189_1944572235644941_7234555046388563968_n.jpg67363309_1058380137699309_230171764158627840_n.jpg67074062_494421001317753_3641453026520072192_n.jpg67571476_1128660893998683_6138674899360677888_n.jpg67540905_367300587516801_5824551823238758400_n.jpg67472578_472750890232155_350272016261054464_n.jpg67471745_749970185461614_5291719400267710464_n.jpg67420266_2263585657304432_7077424814620672000_n.jpg67416928_336443060641935_5767616169099919360_n.jpg67404654_892979531063049_4780962855795032064_n.jpg67376818_2837989789605772_1407478641373216768_n.jpg67372328_498497250918339_67939476315308032_n.jpg67368462_1181350955406553_7343296282519142400_n.jpg67314186_651797348668086_1859796177189339136_n.jpg67263170_724876997956865_7712008530412175360_n.jpg67242028_2063276723784313_5587731836252979200_n.jpg67234587_865676283807959_5795790205373906944_n.jpg67203287_457860228346100_5565542209840742400_n.jpg67169426_496373607780945_5296813343149916160_n.jpg67155867_366736137372543_1336532236979142656_n.jpg67132293_353287998675857_8703705913439027200_n.jpg67131604_2288474207874476_3041172192319504384_n.jpg67116552_2116803888626455_6405017907423608832_n.jpg67113594_400705497234957_141153679276244992_n.jpg67089138_361691374519548_369846784979107840_n.jpg67078625_579727912431975_4433207243692834816_n.jpg67075422_668103950354779_4089372545889861632_n.jpg67058918_356989314995844_5813799243764203520_n.jpg66799144_2483474821928740_2505460217114787840_n.jpg67656188_386035838719905_6363443242473619456_n.jpg

          ทั้งนี้อำเภอเถิน ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีสมาชิกเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และประชาชนมาร่วมกิจกรรมราว ๔๐๐ คน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทำความสะอาดบริเวณลำห้วยแม่อาบ กำจัดเศษสวะกิ่งไม้แห้ง และวัชพืชจอกแหนที่ขึ้นปกคลุมบริเวณลำน้ำ ให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำใสสะอาด บรรยากาศร่มรื่น เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4536.jpgDSC_4481.jpgDSC_4460.jpgDSC_4549.jpgDSC_4492.jpgDSC_4577.jpgDSC_4503.jpgDSC_4511.jpgDSC_4522.jpgDSC_4500.jpgDSC_4470.jpgDSC_4463.jpgDSC_4513.jpgDSC_4527.jpgDSC_4546.jpgDSC_4487.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4553.jpgDSC_4561.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4482.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4573.jpgDSC_4478.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4493.jpgDSC_4488.jpgDSC_4491.jpgDSC_4496.jpgDSC_4469.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4541.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4530.jpgDSC_4505.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4468.jpgDSC_4542.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4550.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4564.jpgDSC_4520.jpgDSC_4459.jpgDSC_4539.jpgDSC_4502.jpgDSC_4515.jpgDSC_4472.jpgDSC_4479.jpgDSC_4461.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4510.jpgDSC_4576.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4519.jpgDSC_4494.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4566.jpgDSC_4543.jpgDSC_4580.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4512.jpgDSC_4528.jpgDSC_4484.jpgDSC_4554.jpgDSC_4498.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4485.jpgDSC_4571.jpgDSC_4568.jpgDSC_4578.jpgDSC_4477.jpgDSC_4507.jpgDSC_4556.jpgDSC_4575.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4465.jpgDSC_4495.jpgDSC_4555.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4504.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4516.jpgDSC_4490.jpgDSC_4483.jpgDSC_4480.jpgDSC_4525.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4489.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4545.jpgDSC_4462.jpgDSC_4537.jpgDSC_4467.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4457.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4475.jpgDSC_4534.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4538.jpgDSC_4521.jpgDSC_4535.jpgDSC_4551.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4526.jpgDSC_4540.jpgDSC_4559.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4471.jpgDSC_4517.jpgDSC_4574.jpgDSC_4562.jpgDSC_4533.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4579.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4547.jpgDSC_4508.jpgDSC_4464.jpgDSC_4474.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4523.jpgDSC_4563.jpgDSC_4557.jpgDSC_4518.jpgDSC_4473.jpgDSC_4567.jpgDSC_4466.jpgDSC_4506.jpgDSC_4560.jpgDSC_4532.jpgDSC_4501.jpgDSC_4565.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4529.jpgDSC_4572.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4524.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4558.jpgDSC_4476.jpgDSC_4458.jpgDSC_4514.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4486.jpgDSC_4570.jpgDSC_4509.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech