ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เชิญเที่ยวงานงานส้มเกลี้ยงเมืองเถิน วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง***ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

เทศบาลเมืองล้อมแรด เปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

67875051_412123269400804_5269393378579054592_2n.jpg

ที่ จ.ลำปาง เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดกิจกรรมเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

67562988_286100745567226_9004835223136894976_n.jpg

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ของหน่วยงานเทศบาลเมืองล้อมแรดได้จัดขึ้น บริเวณด้านหน้าป้ายทางเข้าสวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

67440930_1122748551266557_7322759952227893248_n.jpg

67471474_1351503588358481_5337537789258891264_n.jpg

67337115_689663811478746_174127564841811968_n.jpg

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๖๒ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของพื้นที่สาธารณะและร่วมกันรักษาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในชุมชน และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้มีความสวยงามและเหมาะสม ซึ่งในโอกาสนี้ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน/หมู่บ้านได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวนสาธารณะ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาสีเพื่อปรับปรุงขอบทางเดินเท้า และร่วมกันทำความสะอาดรอบบริเวณ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะเมืองเถินแห่งนี้

67297633_464052834431593_2740048788201668608_n.jpg67595944_588782378316645_500386010929037312_n.jpg67609484_882078875504081_8355812183778525184_n.jpg67657240_2477521452525551_1851608552183955456_n.jpg67277472_2322214681227683_3680231848148992000_n.jpg67329443_403745460490129_3871905372302213120_n.jpg67413726_396754474291125_5550694817136115712_n.jpg67558919_2179046282385490_4680454672538927104_n.jpg

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายให้จังหวัด และอำเภอพิจารณาคัดเลือกสวนหย่อม/สาธารณะในชุมชน ดำเนินการเปิดโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (Kick off) อำเภอละ ๑ แห่งพร้อมกันทุกอำเภอ และพิจารณาคัดเลือกสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลำปางมีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ประกอบด้วยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติใน ระดับจังหวัด ๑ แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะหนองกระทิง และในระดับอำเภอ ๑๓ แห่ง ซึ่ง ๑ ในนั้น มีสวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน รวมอยู่ด้วย สำหรับสวนสาธารณะเมืองเถิน เดิมเป็นที่ริมแม่น้ำวัง ลักษณะลานหาดทราย ต่อมาเทศบาลตำบลล้อมแรดสมัยนั้นได้ปรับพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเมืองเถิน แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ตั้งอยู่ใจกลางของตำบลล้อมแรด มีทัศนียภาพติดแม่น้ำวังสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4580.jpgDSC_4487.jpgDSC_4477.jpgDSC_4520.jpgDSC_4560.jpgDSC_4485.jpgDSC_4563.jpgDSC_4474.jpgDSC_4541.jpgDSC_4502.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4516.jpgDSC_4559.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4511.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4551.jpgDSC_4554.jpgDSC_4575.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4565.jpgDSC_4498.jpgDSC_4550.jpgDSC_4518.jpgDSC_4537.jpgDSC_4508.jpgDSC_4472.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4521.jpgDSC_4457.jpgDSC_4483.jpgDSC_4556.jpgDSC_4507.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4542.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4572.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4526.jpgDSC_4557.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4465.jpgDSC_4561.jpgDSC_4473.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4506.jpgDSC_4522.jpgDSC_4553.jpgDSC_4527.jpgDSC_4501.jpgDSC_4577.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4478.jpgDSC_4504.jpgDSC_4512.jpgDSC_4460.jpgDSC_4578.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4566.jpgDSC_4463.jpgDSC_4549.jpgDSC_4547.jpgDSC_4462.jpgDSC_4514.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4464.jpgDSC_4461.jpgDSC_4466.jpgDSC_4486.jpgDSC_4564.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4546.jpgDSC_4562.jpgDSC_4519.jpgDSC_4497.jpgDSC_4574.jpgDSC_4482.jpgDSC_4489.jpgDSC_4517.jpgDSC_4510.jpgDSC_4493.jpgDSC_4524.jpgDSC_4513.jpgDSC_4534.jpgDSC_4538.jpgDSC_4545.jpgDSC_4459.jpgDSC_4576.jpgDSC_4543.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4558.jpgDSC_4523.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4535.jpgDSC_4468.jpgDSC_4491.jpgDSC_4480.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4505.jpgDSC_4499.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4533.jpgDSC_4476.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4532.jpgDSC_4530.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4471.jpgDSC_4568.jpgDSC_4467.jpgDSC_4552.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4500.jpgDSC_4469.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4529.jpgDSC_4494.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4540.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4573.jpgDSC_4579.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4490.jpgDSC_4492.jpgDSC_4495.jpgDSC_4458.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4470.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4567.jpgDSC_4515.jpgDSC_4570.jpgDSC_4509.jpgDSC_4555.jpgDSC_4488.jpgDSC_4496.jpgDSC_4528.jpgDSC_4503.jpgDSC_4536.jpgDSC_4479.jpgDSC_4475.jpgDSC_4484.jpgDSC_4525.jpgDSC_4539.jpgDSC_4571.jpgDSC_4481.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech