ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ประสานเถินวิทย์ เรื่องการทดสอบการลดความขมในน้ำส้มเกลี้ยง

69157589_1402524859888613_7845128950102622208_n.jpg

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ และ นักพัฒนาชุมชน ได้ประสานขอความร่วมมือจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา เรื่องการทดสอบการลดความขมในน้ำส้มเกลี้ยง โดยใช้ผลการวิจัยเรื่องการลดความขมในน้ำส้มโอ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นแบบ ซึ่งจะใช้เวลาในการทดสอบประมาณ ๑ สัปดาห์

69021051_477243953130938_8447286762320953344_n.jpg

68922329_1100976030291654_6226564120808783872_n.jpg

68871707_477224033115094_13871919732359168_n.jpg

68733235_770123580070475_3782382581517910016_n.jpg

68489086_417100562252156_1463018255047196672_n.jpg

69116949_2408949879362564_983486320384933888_n.jpg

         และเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นำโดยนายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอบคุณผอ.วิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ให้ความร่วมมือในการให้ครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ทำวิจัยเกี่ยวกับการลดความขมในน้ำส้มเกลี้ยง เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ลงสู่ชุมชนจัดจำหน่ายน้ำส้มเกลี้ยง ต่อไป

68753071_1402524526555313_3441537009154260992_n.jpg

68752203_1402524606555305_680558978463170560_n.jpg

68748724_1402524643221968_716559677806084096_n.jpg

68689408_1402524346555331_4334100005754241024_n.jpg

68650657_1402524753221957_7803213775850438656_n.jpg

68635373_1402524509888648_2342878945998798848_n.jpg

69527864_1402524789888620_8625767340941770752_n.jpg

69368207_1402524669888632_2439180621105332224_n.jpg

69362317_1402524296555336_8679633699781738496_n.jpg

69268720_1402524696555296_7249148370302795776_n.jpg

69260118_1402524723221960_79857349136744448_n.jpg

69236042_1402524579888641_3981055914521133056_n.jpg

69223999_1402524816555284_7019735711548964864_n.jpg

69018503_1402524359888663_3305440232962260992_n.jpg

69010305_1402524203222012_3516623040467173376_n.jpg

68942839_1402524269888672_9050276307841056768_n.jpg

68787778_1402524179888681_847255639997546496_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล งานสวัสดิการฯ สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง และ CR.Thidarat Thongmool )

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, งานสวัสดิการสังคม

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech