ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ปั่นเปิดเมืองส้มเกลี้ยงซีซั่น ๒

001-70700968_389984804984632_6186091346898452480_n.jpg

เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองล้อมแรดจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นเปิดเมืองส้มเกลี้ยงซีซั่น ๒” โครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองเถิน ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน โดยมี นายยรรยง กุนาคม นายอำเภอเถิน พร้อมภริยา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดงาน นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน นับเป็นปีที่ ๒ ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล ตามแนวทางการท่องเที่ยวแบบ “วิถีไทย” เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ลำปางปลายทางฝัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้สู่ชุมชนให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

70256089_661881794222634_2897123245524254720_n.jpg

70191273_456013215255349_4982233149363716096_n.jpg

01-70700968_389984804984632_6186091346898452480_n.jpg

และในโอกาสดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเถิน พร้อมภริยาร่วมปั่นจักรยาน และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมปั่นจักรยานในหัวขบวน ตามเส้นทางการปั่นรวมระยะทาง ๑๖.๔ กม. แวะชมบรรยากาศสวนส้มเกลี้ยงเกษตรกรต้นแบบของตำบลล้อมแรด ได้แก่สวนส้มเกลี้ยงคุณนิตยา ตะมะชาติ และสวนส้มเกลี้ยงป้าตุ๊ อภัยศรี และชมของดีประจำตำบล ได้แก่ เงาพระธาตุหัวกลับวัดเหล่าหลวง และชมประวัติศาสตร์เล่าขานตำนานวัดเวียงที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปี โดยมีเครือข่ายภาคประชาชน เด็กเยาวชน และนักเรียนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง บรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานของผู้ร่วมกิจกรรมนี้ 

69503948_392351701468314_7173127955969736704_n.jpg

69615361_1158021517716034_5780235599059353600_n.jpg 

70415932_468007837262397_4235606570181853184_n.jpg

70298881_630405684033202_8615368701132144640_n.jpg

69736369_678188129362134_3893469264929095680_n.jpg

69661448_357109135169224_2417697383669301248_n.jpg

69786876_760950687675197_2587320275141918720_n.jpg

69810145_820808411654764_3112053515074142208_n.jpg

70127274_682205755616929_8790201890445983744_n.jpg

69705654_360627351509112_1963754825501900800_n.jpg

70437166_2996624417030819_7139315989140733952_n.jpg

70318518_2207571626200261_5623369666693955584_n.jpg

70166354_386772128890187_2581117264329703424_n.jpg

69957977_2484340688514765_229990194416189440_n.jpg

69793687_233119037584950_1858240917991849984_n.jpg

69759259_231505557758861_2157314553262637056_n.jpg

69742050_382145545805280_1621400353817755648_n.jpg

69691534_366336934276986_2326044018523242496_n.jpg

69649355_442013199728960_6996961557267611648_n.jpg

69600105_232227381024803_6123233229211172864_n.jpg

69574377_373809293311729_8263402011035172864_n (1).jpg

69514670_2412946399027010_8911726482552782848_n.jpg

69508151_516650899088625_660207688247934976_n.jpg

69495655_366230554330003_2159932232750333952_n.jpg

69459670_1370052533149990_1880927145702719488_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4508.jpgDSC_4564.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4505.jpgDSC_4477.jpgDSC_4556.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4492.jpgDSC_4562.jpgDSC_4565.jpgDSC_4486.jpgDSC_4526.jpgDSC_4553.jpgDSC_4504.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4462.jpgDSC_4529.jpgDSC_4521.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4575.jpgDSC_4549.jpgDSC_4530.jpgDSC_4464.jpgDSC_4487.jpgDSC_4493.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4555.jpgDSC_4470.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4511.jpgDSC_4475.jpgDSC_4574.jpgDSC_4512.jpgDSC_4550.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4461.jpgDSC_4571.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4468.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4543.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4580.jpgDSC_4490.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4482.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4494.jpgDSC_4489.jpgDSC_4488.jpgDSC_4554.jpgDSC_4522.jpgDSC_4513.jpgDSC_4560.jpgDSC_4516.jpgDSC_4566.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4527.jpgDSC_4498.jpgDSC_4469.jpgDSC_4563.jpgDSC_4484.jpgDSC_4517.jpgDSC_4507.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4541.jpgDSC_4460.jpgDSC_4579.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4572.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4536.jpgDSC_4483.jpgDSC_4561.jpgDSC_4465.jpgDSC_4545.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4502.jpgDSC_4466.jpgDSC_4491.jpgDSC_4481.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4520.jpgDSC_4510.jpgDSC_4463.jpgDSC_4577.jpgDSC_4534.jpgDSC_4467.jpgDSC_4506.jpgDSC_4476.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4524.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4567.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4458.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4568.jpgDSC_4559.jpgDSC_4519.jpgDSC_4478.jpgDSC_4528.jpgDSC_4546.jpgDSC_4480.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4509.jpgDSC_4551.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4547.jpgDSC_4523.jpgDSC_4576.jpgDSC_4518.jpgDSC_4457.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4542.jpgDSC_4500.jpgDSC_4501.jpgDSC_4578.jpgDSC_4535.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4570.jpgDSC_4537.jpgDSC_4538.jpgDSC_4558.jpgDSC_4495.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4557.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4496.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4540.jpgDSC_4539.jpgDSC_4573.jpgDSC_4485.jpgDSC_4473.jpgDSC_4533.jpgDSC_4472.jpgDSC_4503.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4515.jpgDSC_4499.jpgDSC_4514.jpgDSC_4532.jpgDSC_4479.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4474.jpgDSC_4459.jpgDSC_4525.jpgDSC_4471.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech