ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อพัฒนาและยกระดับสายพันธุ์ส้มเกลี้ยง

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างดิน และส่วนต่างๆของต้นส้มเกลี้ยงตามสวนส้มเกลี้ยงใน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อนำไปวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อพัฒนาและยกระดับสายพันธุ์ส้มเกลี้ยงในพื้นที่ ช่วยเหลือเกษตรกรได้ปลูกส้มเกลี้ยงคุณภาพ

69892977_383238905693795_83399752263139328_n.jpg

69873342_439551003332276_3165677105182670848_n.jpg

69803884_997015130633696_598321624738955264_n - Copy.jpg

          โดย ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง พร้อมด้วย อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะกับ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ พาคณะอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างดินตามสวนส้มเกลี้ยงในเขตเทศบาลฯ จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะกับชาวสวนส้มเกลี้ยงในพื้นที่ เพื่อขอเก็บตัวอย่างสภาพดินภายในสวนส้มเกลี้ยง รวมถึงส่วนประกอบของต้นส้มเกลี้ยง ทั้งใบ และรากฝอย เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในห้องแล็ปอย่างละเอียด เพื่อเตรียมงานวิจัยในการพัฒนา ตามที่เทศบาลเมืองล้อมแรดมีแผนที่จะดำเนินงานวิจัยการพัฒนาคุณภาพส้มเกลี้ยงให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแร่ธาตุอาหารในดิน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นส้มเกลี้ยง รวมถึงการส่งเสริมให้พัฒนาสายพันธุ์ส้มเกลี้ยงให้มีความสมบูรณ์ มีภูมิต้นทานโรคและปัญหาภัยแล้ง และผลผลิตได้รับความนิยมของตลาดมากขึ้น

69790682_697225364084352_6154298238036869120_n - Copy.jpg

69580644_424082791562465_865521165244825600_n - Copy.jpg

70804497_2365445723709237_8897443315406864384_n.jpg

69979162_382669349300773_4396251270608846848_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech