ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ศึกษาดูงาน การดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จ.ลำปาง

01-73198065_389922528563145_1002365166962081792_n 2.jpg
       
เมื่อวันที่ ๒๙ ตึลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นายชาญณรงค์ ฟังเพราะรองปลัดเทศบาลฯ รับมอบหมายจาก นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลัอมแรด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ๒๐ คน เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อนำข้อราชการ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รองรับการบริการประชาชนสะดวกสบายและเกิดความประทับใจต่อไป

75464358_548035195953852_3292038590673977344_n.jpg75233558_419982795367044_4520452829931896832_n.jpg74899048_758046264634559_6765117865419866112_n.jpg74670674_572672976809083_3174895432144781312_n.jpg74664657_434683257184573_801966386682265600_n.jpg74617546_2418468048273391_6751894013302800384_n.jpg74444623_1475923739223703_2984599385607766016_n.jpg73375516_2340814016172096_7000239484897853440_n.jpg73357415_555913821849677_2081474647815094272_n.jpg73321907_971939519819181_4055328998719225856_n.jpg73107422_476815822927308_6307069657819906048_n.jpg73106565_1446329535514973_1843141354872373248_n.jpg73085017_1067882130214651_8777924125134946304_n.jpg72851039_481134585945749_6041737981411196928_n.jpg72657094_728745960978191_8981409346223079424_n.jpg76695185_437838030471835_2521454482051563520_n.jpg76686466_2341835829259346_2341032350579687424_n.jpg76602153_2485138495145654_6283820677724110848_n.jpg75486050_420323515346711_7180140958959271936_n.jpg75456849_1007502132931060_4484869326532247552_n.jpg75247358_3194112987327353_9030754259846561792_n.jpg74887154_411564046405957_8004306219118362624_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech