ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวบริการ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก บริษัทไทรทันเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) แจ้งขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อทำงานก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันด้วยวิธีเจาะลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 1 กม.618+700 (KP.164+300) ตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยเริ่มก่อสร้างจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปคลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทราบ ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเจาะลอดเพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกประการ**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองล้อมแรด

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ย.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. เทศบาลเมืองล้อมแรด ถือฤกษ์ดีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองล้อมแรด โดย นายนริทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายธนกร ปกรณ์ สกุล ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมต้อนรับ นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ พระสงฆ์ประกออบพิธี ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลบรรยากาศสดชื่นแจ่มใส

74435077_836474163475540_132458517985492992_n.jpg

77010405_439819033333753_649267573321367552_n.jpg

78036170_2158070551161758_8268892499657883648_n.jpg

78140471_440028506944574_7839705527394238464_n.jpg

78225577_2423293817885092_2078908787107823616_n.jpg

78254580_490961381772451_5822125514608869376_n.jpg

77419484_533296343886086_857752913731125248_n.jpg

77419475_673522969843084_603061735330414592_n.jpg

77406088_1222830721242703_855293980529655808_n.jpg

77406088_1222830721242703_855293980529655808_n (1).jpg

77363059_503926946872074_762465035590041600_n.jpg

77354466_946152919084262_8759122068278083584_n.jpg

77350627_816286182124551_6401363684823662592_n.jpg

77344444_569290813898224_1944520523136368640_n.jpg

77293400_2873430362687357_1489354539239735296_n.jpg

77265654_2478637052421754_9139496668503212032_n.jpg

77157663_1033651820308539_5331369267034062848_n.jpg

77085846_559414378173519_4692895182750744576_n.jpg

77017763_662456504285718_3623706015494569984_n.jpg

76964469_2772850186110195_2693759048024588288_n.jpg

ในงานนี้ นายยรรยง กุนาคำ. นายอำเภอเถิน มอบพระพุทธรูปบูชา เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และนายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด ร่วมเป็นเกียรติรับมอบ

76903553_437854657142033_6615395202402091008_n.jpg

และรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์. ร.๑๐ _นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ เทศบาลเมืองล้อมแรด ณ ที่ทำการเลขที่ ๘๘๘ ถนนพหลโยธินสายเก่า ม.๖ บ้านหนองบัว ต.ล้อมแรด. อ.เถิน. จ.ลำปางโดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยรองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย แลผู้เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ

75627458_806426406485289_2977134019482746880_n.jpg

76784588_2378356042290205_5575887978602954752_n.jpg

76769642_482339119156195_1433294577392943104_n.jpg

76765549_1025364084494279_9176241823117475840_n.jpg

.76717584_2459154630798642_3796974436553326592_n.jpg

76713914_1475565402591257_3167419135327993856_n.jpg

76706699_525733448280588_5769876511603556352_n.jpg

76686311_502923526970547_4960042187216650240_n.jpg

76638426_466700850633635_3917798115767222272_n.jpg

76620520_1177522335750017_6933223714313994240_n.jpg

76608817_453919918593016_6857399386712834048_n.jpg

76281127_1325536430959326_6531409981671997440_n.jpg

76249056_538727670039425_1573296445224648704_n.jpg

76203994_487716215421106_4262058354634915840_n.jpg

75640673_813303469100440_883119776560316416_n.jpg

75627498_1205663066293098_3633021911228743680_n.jpg

75610752_693093664514832_3009716096656736256_n.jpg

75610702_1036455783459997_4385718151078215680_n.jpg

75572121_608833849866975_4795766160660365312_n.jpg

75567410_2492890060926279_5348093611986649088_n.jpg

75557566_482651382370287_1266964134834995200_n.jpg

75550340_442957126602414_2199737027576987648_n.jpg

75543496_555387558606935_3578853186691137536_n.jpg

75462485_522900741886177_647606005093367808_n.jpg

75429440_1200089243522781_6631592559162425344_n.jpg

75299987_563557087806057_3079512162780053504_n.jpg

74910706_2250533085239266_7389929525590622208_n.jpg

74896563_1447483388741906_4921686909492658176_n.jpg

74788286_2446972008907773_6536121487781265408_n.jpg

74703552_733923543754847_8576851004924887040_n.jpg

74693218_526849611203690_6673685416211644416_n.jpg

74634378_2585249421752141_6313533592190320640_n.jpg

74627115_988234768229563_5657161245313204224_n.jpg

74530519_579230892843708_1193536343150428160_n.jpg

74522018_569815863588023_6512727990625894400_n.jpg

74481670_606910400060819_7239771473148116992_n.jpg

74435077_836474163475540_132458517985492992_n.jpg

74408611_2436802703247233_2401039894177644544_n.jpg

74279614_954266901626565_2374043963137982464_n.jpg

74273904_1009495616075197_1648276201866788864_n.jpg

74232812_2439730692959155_3213801011143507968_n.jpg

73495097_512554302806173_7409364531777896448_n.jpg

73399841_735318980283530_2690186373968691200_n.jpg

72604947_1007682349595462_746911137945092096_n.jpg

71769351_579926842840045_4759351920391356416_n.jpg

70557853_354982615320739_1320536988494856192_n.jpg

78910259_575084233059912_5185115855259697152_n.jpg

78638067_549495459176939_7668284728251777024_n.jpg

78602620_1103588596699301_5783222220532744192_n.jpg

78560556_420941905520567_5533940510491672576_n.jpg

78492878_439716466730741_742651312071507968_n.jpg

78477657_742909219524704_574581476478156800_n.jpg

78432950_466933953931661_9049556424077606912_n.jpg

78427718_557667941693651_7749901377597341696_n.jpg

78328559_1013623885646744_3779839943698808832_n.jpg

78046510_2555185694714189_6366956216484102144_n.jpg

 

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech