ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวบริการ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก บริษัทไทรทันเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) แจ้งขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อทำงานก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันด้วยวิธีเจาะลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 1 กม.618+700 (KP.164+300) ตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยเริ่มก่อสร้างจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปคลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทราบ ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเจาะลอดเพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกประการ**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฤกษ์วันดีปลูกต้นรวงผึ้งอาคารใหม่

77076187_276577219958794_7404138003255263232_2n.jpg

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล นำผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ต้น บริเวณสนามหญ้า ลานด้านหน้าอาคารสำนักงาน(ใหม่)เทศบาลเมืองล้อมแรด ณ ที่ทำการเลขที่ ๘๘๘ หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสขึ้นทำงานอาคารสำนักงานหลังใหม่เป็นวันแรก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนสืบไป 

77380176_948843665487656_7014387102875910144_n.jpg

77223946_444118372963490_8708840529661526016_n.jpg

77076187_276577219958794_7404138003255263232_n.jpg

75561423_506236073307802_5553711911402471424_n.jpg

70132431_497709867621149_4842953428743225344_n.jpg

78616628_556406235177659_8205004122395508736_n.jpg

77414543_2621262131294906_5293971861506359296_n.jpg

(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech