ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวบริการ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก บริษัทไทรทันเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) แจ้งขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อทำงานก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันด้วยวิธีเจาะลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 1 กม.618+700 (KP.164+300) ตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยเริ่มก่อสร้างจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปคลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทราบ ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเจาะลอดเพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกประการ**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

78558818_436781740341580_1127058955307057152_2n.jpg

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เส้นทางถนน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือกำหนดเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติครบอีกวาระหนึ่ง และนำพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ในสังกัดกล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน ๓ ครั้ง ตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นได้กระจายกำลังเจ้าหน้าที่ออกบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยริมถนนทางหลวง ตั้งแต่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเถิน ล่องใต้มาจนถึงจุดสี่แยกไฟแดงเถินบุรินทร์ หมู่ ๗ บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

78641710_1256512277865870_2809143902777376768_n.jpg

78558818_436781740341580_1127058955307057152_n.jpg

78475555_492914161568439_1841006833435672576_n.jpg

78453584_2477791502547898_5452975076972429312_n.jpg

78421933_1223297521200758_1147395268971331584_n.jpg

78189035_722567114923338_8440848224092160000_n.jpg

78185514_817506768682171_2216827930808418304_n.jpg

78110238_439349153421333_2001554059579883520_n.jpg

77389223_2812078522194957_370419325594501120_n.jpg

77207630_640145503192643_8513034920552038400_n.jpg

77136568_820248878417604_3074846406662422528_n.jpg

77072038_999894047031897_7970460944817979392_n.jpg

77013924_472338833400351_1090012994068283392_n.jpg

76968583_560727918020751_5284751082117922816_n.jpg

76953188_509526839634404_142361441259749376_n.jpg

76892696_653081051894629_6153299529291530240_n.jpg

76784572_2453095931602130_9131310340577951744_n.jpg

76756808_414952382723062_9120387727643115520_n.jpg

76751552_2422571491330433_4232647247520595968_n.jpg

74838432_464668187492743_3836375298295726080_n.jpg

74455865_939456919770702_5617202536038531072_n.jpg

74216757_524039568326190_8093059274453811200_n.jpg

73513696_411784396373173_3914248935182434304_n.jpg

72241103_513894632586871_2955341119199641600_n.jpg

79175969_2478749445729945_8492386014872993792_n.jpg

79133975_605000750037790_2353865833119219712_n.jpg

78723087_722112374967941_5654310031273754624_n.jpg

78701320_592178251608862_3435475423025168384_n.jpg

78701316_742049689622033_890338675987054592_n.jpg

(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech