ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ทม.ล้อมแรดอบรมทำแผนชุมชน

ทม.ล้อมแรดอบรมทำแผนชุมชน

ทม.ล้อมแรด จัดอบรมสร้างการทำแผนหมู่บ้าน ชมชน และตำบล

***** วันนี้(23 ก.พ.2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความสามารถในการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้แทนประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล ตลอดจน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และพนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง จนถึงระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมหน้า

***** ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้มีความรู้การจัดทำแผนชุมชน สามารถสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยชุมชนเป็นที่ตั้ง พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย จนนำสู่การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรูปแบบการฝึกอบรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เสนอให้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรม เพื่อให้มีความหลากหลายของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมาจากหน่วยงานรัฐในพื้นที่ นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังมีการคืนข้อมูลหน่วยงานในพื้นที่ให้กับชุมชน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือสุขภาวะของประชาชนชาวตำบลล้อมแรด จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน ข้อมูลภาคการเกษตรกรรมของหน่วยงานเกษตรอำเภอเถิน และข้อมูลด้านอาชีพของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำใช้ข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech