ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ทม.ล้อมแรด คว้ารางวัลเด่นด้าน ผู้สูงอายุ

ทม.ล้อมแรด คว้ารางวัลเด่นด้าน ผู้สูงอายุ

ทม.ล้อมแรด คว้ารางวัลดีเด่นด้านผู้สูงอายุ

***********การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่องานว่า "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  ที่ผ่านมา เพื่อยกย่องเชิดชูคุณค่าผู้สูงอายุ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ทำงานเพื่อผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุและครอบครัวตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน กว่า 400 คน ซึ่งจังหวัดลำปางได้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดลำปางที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 และเห็นชอบให้ เทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นหน่วยงาน 1 ใน 6 แห่ง เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นับว่าเป็นเกียรติคุณงามความดีและความภาคภูมิของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง.

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech