ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรด รับสมัครแข่งฟุตซอลต้านยาเสพติด59

ทม.ล้อมแรด รับสมัครแข่งฟุตซอลต้านยาเสพติด59

ทม.ล้อมแรด รับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

 **********เทศบาลเมืองล้อมแรด เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นี้เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาฟุตซอลชั่วคราว สวนสาธารณะเมืองเถิน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป หันมาใช้เวลาว่างออกกำลังกาย หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด อบายมุข และสิ่งผิดกฎหมาย  

**********นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เห็นว่า กีฬาช่วยสร้างคน คนสร้างอนาคตของชาติ กีฬามีส่วนช่วยเป็นแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีลานกิจกรรม มีเวทีแสดงพลัง หรือพื้นที่ในการแสดงออกในด้านกีฬา การเล่นกีฬาจะให้ดีได้ต้องมีทักษะ ได้รับการฝึกฝนที่ดี การฝึกฝนเป็นประจำก็จะทำให้มีความชำนาญ เมื่อมีความชำนาญก็สามารถพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน กลายเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับตนเองต่อไปในอนาคต การเล่นกีฬาเป็นประจำและสม่ำเสมอนอกจากจะทำให้ร่างกายจิตใจแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคแล้ว ยังสามารถพัฒนาทักษะชีวิต กล้าคิด กล้าตัดสนใจเลือกทางออกของชีวิตที่มีอนาคตสดใส ให้รู้จักการปฏิเสธ ต่อยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย และอบายมุขต่างๆ มาสู่ตนเอง

**********โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น แต่ละรุ่นอัดฉีดเงินรางวัลสูงสุด 4,000 - 5,000 บาท ประกอบด้วย รุ่นประถมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นสังกัดหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน โดยบังคับให้แต่ละทีมต้องประกอบไปด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจำทีม โดยมีมีผู้เล่นได้ไม่เกิน 12 คน หลักฐานการสมัครประกอบด้วยใบสมัคร รายชื่อนักกีฬา สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง และหนังสือรับรองสถานศึกษา(กรณีศึกษาต่อและอยู่นอกเขตที่กำหนด) เทศบาลเมืองล้อมแรดจะทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันในวันที่ 19 พ.ค.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด

**********ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือขอทราบระเบียบการสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ โทรศัพท์ 054-291520 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ////////////

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech