ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรดจ่ายขาดเงินสะสม10ล้าน สร้างถนนเลียบน้ำวัง

ทม.ล้อมแรดจ่ายขาดเงินสะสม10ล้าน สร้างถนนเลียบน้ำวัง

เทศบาลเมืองล้อมแรด อนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสม 10 ล้านเศษ สร้างถนนเลียบน้ำวัง ๒ โครงการ  

เชื่อมโครงข่ายถนนเถินบุรี  แก้ไขปัญหาจราจร และปรับภูมิทัศน์แม่น้ำวัง

            เร็วๆ นี้ นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาฯ นายสุวิทย์ คุณชัยมัง นางทองเภา วงศ์ฟู สมาชิกสภาฯ และนายทรงเดช สุนันตา กรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พาคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างนำโดย นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายภูมิ อ๊อดทรัพย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คันดินเดิม) เลียบแม่น้ำวัง พื้นที่ 1 บ้านอุมลอง และหมู่ 4 บ้านล้อมแรด ซึ่งอยู่ในความดูแลของ หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตตา ผู้รับจ้าง โดยคืบหน้าล่าสุดอยู่ในขั้นตอนการปรับแนวคันดินเตรียมพื้นที่การก่อสร้าง และคาดว่าจะดำเนินการทันปี 2560

           ก่อนหน้านี้สภาเทศบาลเมืองล้อมแรดร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี 2559 ตามที่ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในฐานะฝ่ายบริหารได้นำเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แนวคันดินเดิม เลียบแม่น้ำวัง จำนวน 2 โครงการ คือที่หมู่ 1 ไปทางทิศใต้ผ่านพื้นที่หมู่ 2 บ้านเวียง ถึงพนังกันตลิ่งเดิม หมู่ 10 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน ความยาว 1,695 เมตร วงเงิน 5.49 ล้านบาท และอีกแห่งตั้งแต่พนังกันตลิ่งเดิมหมู่ 4 บ้านล้อมแรด ไปทางทิศใต้ถึงสะพานมหาดไทย 100 ปี หมู่ 5 บ้านเหล่า ระยะทางยาว 1,518 เมตร วงเงิน 4.96 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน  จึงจำเป็นต้องยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและความสะดวกรวดเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นถนนโครงข่ายสำคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสายเถินบุรี รวมถึงรองรับการขยายตัวของเขตเมือง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ส่งเสริมการเกษตรชุมชน และกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวของตำบลล้อมแรดอีกด้วย   

            ส่วนถนนโค้งตัวเอส หมู่ 1 บ้านอุมลอง ต.ล้อมแรด เทศบาลฯ อนุมัติงบประมาณ 2.2 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะ 2 ช่องจราจร ความยาว 63+516 เมตร เพื่อเชื่อมโครงข่ายถนนเถินบุรีกับถนนเลียบริมแม่น้ำวังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินของเอกชนในราคาประหยัดสำหรับดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ของ หจก.คชสิทธิ์การโยธา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนต้นปีหน้า.  

ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ : รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech