ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ทม.จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ทม.จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ทม.จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาและรับสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล

เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 หนุนเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง

     เทศบาลเมืองล้อมแรด  จัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ลดภาวการณ์เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะในปีนี้รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เน้นย้ำนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ภาครัฐหันมาส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการเล่นกีฬา ออกกำลังกายในชีวิตประจำวันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยทำให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตดี ลดภาวะเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ การได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาจะสามารถพัฒนาในการแข่งขันกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถ และยังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไปได้  

     การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ประเภทผู้เล่น 6 คน เปิดรับสมัครให้เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย

          (1)    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี (เกิดปี พ.ศ.2546ขึ้นไป) รับสมัครจำนวน 10 ทีม

          (2)    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี (เกิดปี พ.ศ.2543ขึ้นไป) รับสมัครจำนวน 16 ทีม

          (3)    รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี (เกิดปี พ.ศ.2541ขึ้นไป) รับสมัครจำนวน 16 ทีม

          (4)    รุ่นประชาชนชายทั่วไป (อายุ 19 ปีขึ้นไป ) รับสมัครจำนวน 24 ทีม

     เปิดให้รับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย ใบสมัคร แบบทะเบียนนักกีฬาติดรูปถ่ายพร้อมรายชื่อนักกีฬาไม่เกิน 12 คน และผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประจำทีมละ 1 คน เอกสารสำเนาสูติบัตร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และหนังสือรับรองหน่วยงานสถานศึกษา พร้อมเงินค่าประกันทีมๆ ละ 500 บาท กรณีที่ปรากฏว่าทีมใดส่งเอกสารหลักฐานปลอม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันทันที

     กำหนดจับสลากแบ่งสายการแข่งขันภายในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด และกำหนดจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ในวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. โดยให้นักกีฬาผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละรุ่นต้องผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาดังกล่าว และบังคับให้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในเวลา 17.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาเถินธันเดอร์ หมู่ 10 บ้านสบคือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง สำหรับรางวัลการแข่งขันในแต่ละรุ่น ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1 - 3 โดยมีเงินรางวัลอัดฉีดสูงสุด ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท

     ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับทราบระเบียบการรับสมัคร และสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด หมายเลขโทรศัพท์ 0-5429-1520 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ www.lomrad.com Facebook  เทศบาลเมืองล้อมแรด   //////////     ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ : รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech