ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ทม.ล้อมแรดเตือนเผาวัชพืช-ทำแนวกันไฟระวังไฟลามทุ่ง

ทม.ล้อมแรดเตือนเผาวัชพืช-ทำแนวกันไฟระวังไฟลามทุ่ง

ทม.ล้อมแรดเตือนเผาวัชพืช-ทำแนวกันไฟระวังไฟลามทุ่ง

          เทศบาลเมืองล้อมแรด เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผากำจัดวัชพืช และทำแนวกันไฟช่วงระยะนี้ ควรดับไฟให้สนิท เพื่อป้องกันเพลิงไฟคลุก ก่อนลุกลามเผาผลาญใหญ่โตทำความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินเป็นวงกว้าง  โดยอาจจะปรับใช้ประโยชน์จากการนำเศษวัชพืชวัสดุการเกษตรมาทำปุ๋ยหมักบำรุงดิน-พืชผักผลไม้

           สภาพอากาศในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ทางตอนบนของประเทศไทยจะแห้งแล้ง และมีลมกรรโชกแรง ระยะนี้ใบไม้ใบหญ้าเริ่มแห้งเหี่ยว และร่วงหล่นตามป่าเขา เรืยกสวนไร่นา และพื้นที่ชุมชน รวมถึงพงหญ้าแห้งตามบ้านพัก ตอซังข้าว เศษวัชพืชวัสดุการเกษตรที่เหลือใช้ต่างๆ  เหล่านี้ สามารถเป็นเชื้อเพลิงที่เอื้อต่อการลุกติดไฟได้ง่าย เมื่อมีอัคคีภัยเกิดขึ้นจะเผาผลาญรุนแรงทำความอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ

          เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้ระมัดระวังการเผาเศษวัชพืชใบไม้-ใบหญ้า และวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ในช่วงระยะนี้ อาทิ ฟางข้าว ส่วนผู้ที่ทำแนวป้องกันไฟป่าก็ต้องควบคุมห้ามมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หากหลีกเลี่ยงปัญหาด้วยวิธีการจุดไฟเผาได้ให้หลีกเลี่ยงทันที โดยเฉพาะความรีบเร่งจากการดับไฟไม่สนิท มักจะเป็นสาเหตุของปัญหาไฟลามทุ่ง และเกิดอัคคีภัยลุกลามไหม้ใหญ่โต การหันไปใช้กรรมวิธีทำทำปุ๋ยหมักเศษวัชพืชวัสดุทางการเกษตรกับมูลสัตว์ แทนการเผา จะช่วยลดการเกิดไฟลามทุ่ง ได้ทั้งปุ๋ยบำรุงดิน บำรุงพืชผักสวนครัว ผลไม้ และยังช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในช่วงฤดูแล้งนี้ได้

          นอกจากนี้ ควรหมั่นตรวจสอบระบบสายไฟภายในอาคารบ้านพัก หากพบว่าเป็นสายไฟเก่าอยู่ในสภาพชำรุด  ควรเปลี่ยน ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงให้ระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาพระในบริเวณบ้าน ปิดถังก๊าซหุงต้มทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ และให้ช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ 

          อย่างไรก็ตามหากพบเห็นว่ามีอัคคีภัยหรือไฟป่าเกิดขึ้นพื้นที่ใด ขอความร่วมมือช่วยกันดับไฟที่เกิดขึ้น และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ หรือโดยตรงที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด สายด่วน 199 สายตรงที่หมายเลขโทรศัพท์  0-5429-1199  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

////////ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech