ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอเชิญประชาชนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประเมินผังเมืองรวมชุมชนตำบลล้อมแรด จังหวัดลำปาง**เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอเชิญประชาชนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานประเมินผังเมืองรวมชุมชนตำบลล้อมแรด จังหวัดลำปาง พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)***ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ประกาศสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯดังกล่าวแจ้งความประสงค์และร่วมรับฟังได้ที่สำนักปลัดเทศบาลฯ ๐๕๔-๒๙๑๕๒๐ ในวันและเวลาราชการ
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-51472268_380315089411231_2340945390376845312_n.jpg02-51600627_303342070327096_1814598866238963712_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, งานกิจการสภา

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4541.jpgDSC_4490.jpgDSC_4461.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4566.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4457.jpgDSC_4478.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4570.jpgDSC_4502.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4545.jpgDSC_4481.jpgDSC_4479.jpgDSC_4514.jpgDSC_4495.jpgDSC_4549.jpgDSC_4555.jpgDSC_4488.jpgDSC_4535.jpgDSC_4565.jpgDSC_4556.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4492.jpgDSC_4471.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4512.jpgDSC_4494.jpgDSC_4505.jpgDSC_4486.jpgDSC_4561.jpgDSC_4462.jpgDSC_4463.jpgDSC_4547.jpgDSC_4516.jpgDSC_4489.jpgDSC_4572.jpgDSC_4477.jpgDSC_4521.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4464.jpgDSC_4540.jpgDSC_4520.jpgDSC_4529.jpgDSC_4504.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4500.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4560.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4472.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4465.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4466.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4468.jpgDSC_4517.jpgDSC_4563.jpgDSC_4499.jpgDSC_4519.jpgDSC_4571.jpgDSC_4510.jpgDSC_4476.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4484.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4575.jpgDSC_4567.jpgDSC_4507.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4508.jpgDSC_4537.jpgDSC_4528.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4482.jpgDSC_4485.jpgDSC_4538.jpgDSC_4493.jpgDSC_4533.jpgDSC_4577.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4578.jpgDSC_4576.jpgDSC_4496.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4506.jpgDSC_4523.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4501.jpgDSC_4524.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4532.jpgDSC_4513.jpgDSC_4553.jpgDSC_4503.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4487.jpgDSC_4551.jpgDSC_4459.jpgDSC_4527.jpgDSC_4526.jpgDSC_4546.jpgDSC_4525.jpgDSC_4573.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4467.jpgDSC_4470.jpgDSC_4475.jpgDSC_4579.jpgDSC_4491.jpgDSC_4483.jpgDSC_4536.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4511.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4469.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4564.jpgDSC_4580.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4550.jpgDSC_4530.jpgDSC_4568.jpgDSC_4574.jpgDSC_4515.jpgDSC_4509.jpgDSC_4554.jpgDSC_4458.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4534.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4460.jpgDSC_4542.jpgDSC_4480.jpgDSC_4474.jpgDSC_4543.jpgDSC_4562.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4498.jpgDSC_4539.jpgDSC_4558.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4473.jpgDSC_4557.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4518.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech