ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

Written on . Posted in งานกิจการสภา พ.ศ.๒๕๖๒

78419982_432456570752219_1725702062643085312_n.jpg

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้บรรจุวาระเสนอขอให้สภาเทศบาลฯ อันทรงเกียรติ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นทางราชการต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชนต่อไป 

75380512_748807418950404_8997081595986837504_n.jpg

78859945_429047594695832_1762004376064360448_n.jpg

78780091_527060777883159_3162452349247553536_n.jpg

78650181_958404507886026_3993965529650954240_n.jpg

78507773_446951019338225_5727668691164725248_n.jpg

78369330_411349546438054_6480651834829570048_n.jpg

78238995_1655304181267860_3761664226217689088_n.jpg

78163489_433399477280121_118357070905868288_n.jpg

78089358_447638175943638_2124833201661673472_n.jpg

77072436_563872704179825_7280018494987436032_n.jpg

76992419_474544013411283_6883695620335337472_n.jpg

76965263_569736423791060_6473031884241633280_n.jpg

76953184_755854658213617_6566726527084396544_n.jpg

(ภาพ:ข่าว งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, งานกิจการสภา

พิมพ์

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech