ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวบริการ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก บริษัทไทรทันเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) แจ้งขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อทำงานก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันด้วยวิธีเจาะลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 1 กม.618+700 (KP.164+300) ตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยเริ่มก่อสร้างจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปคลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทราบ ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเจาะลอดเพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกประการ**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หน้าโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ม.4 ต.ล้อมแรด

เมื่อเวลา00.34 น.11/11/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669)มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หน้าโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ม.4 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.0030ออกตรวจสอบ.
🚨ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอายุ14ปีปวดแขนซ้ายปวดข้อเท้าซ้ายมีอาการชาปลายเท้าซ้ายและมีแผลถลอกตามร่างกาย บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุแล้วเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเถิน🚨
(ภาพ:ข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

75513477_2504230376364167_7560225648891920384_n.jpg75649386_2504230516364153_8835475810728017920_n.jpg76697447_2504230576364147_7808634050347794432_n.jpg74511435_2504230843030787_2904433404416098304_n.jpg76720902_2504230659697472_9141929204835680256_n.jpg74530960_2504230756364129_7530619202370011136_n.jpg74601218_2504230433030828_5689464879757393920_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech