ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองล้อมแรด

Written on . Posted in รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

รวมประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

   วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายนิวัต จิตกุย ไปทางทิศตะวันตก ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางบุญปั๋น คำภิระกันทา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงห้วยเขี๊ยะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยข้างวัดแพะหลวงไปทางทิศตะวันออกจนถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 (กช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกันความร้อนภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-0651 ลำปาง (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อฉากกั้นห้อง(Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสารงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) (กค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยข้างวัดแพะหลวงไปทางทิศตะวันออกจนถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางบุญปั๋น คำภิระกันทา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงห้วยเขี๊ยะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ฝั่งตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยข้างวัดแพะหลวงไปทางทิศตะวันออกจนถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางบุญปั๋น คำภิระกันทา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงห้วยเขี๊ยะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ฝั่งตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านาง หมู่ที่ 3 ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางทิศใต้จนถึงหน้าโรงงานคอนกรีตบล๊อค SML ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบแม่น้ำวัง (เดิม) ไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.27-009 สายทางหลวงหมายเลข 1 (สายเก่า) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลล้อมแรด กว้าง 9 เมตร ยาว 1,152 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตา หมู่ที่ 8 ตำบลล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
วันที่ ๑๗  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓ งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.27-008 หมู่ที่ 12 บ้านหนองเชียงราน ตำบลล้อมแรด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองคลัง

พิมพ์

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech