ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

เวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง”

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเถิน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายอำเภอเถิน ให้เป็นประธานเวทีประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ ”แยกก่อนทิ้ง” ทั้งนี้เพื่อทำความตกลงร่วมกัน ระหว่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ในฐานะเจ้าภาพกลุ่ม Cluster กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster พื้นที่อำเภอเถิน แม่พริก และสบปราบ จำนวน ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนของประชาชนทุกภาคส่วน ในการลดขยะต้นทางตามแนวทางประชารัฐ แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดลำปาง รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจังหวัดลำปางได้กำหนดแผนการรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ของจังหวัดลำปาง ให้เป็นรูปธรรม ภายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน และประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้รวมมือกันลดปริมาณขยะต้นทางโดยเริ่มต้นที่ครัวเรือน สำนักงาน พร้อมทั้งกำหนดจุดรวมขยะ เพื่อง่ายแก่การจัดเก็บ และแนวทางการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51256805_1492269424239172_878716438649503744_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg51378942_237599110518744_1864588338489458688_n.jpg50950878_753650598348298_1644005947812610048_n.jpg51596404_350586702444835_3131623756896665600_n.jpg51459366_392067211338452_2882625463157522432_n.jpg51172531_141906453414099_7222307844064804864_n.jpg51168137_621736208271684_5743052430795341824_n.jpg51105785_356116195114063_7171018164954726400_n.jpg51100891_337607430422378_1400495565715800064_n.jpg51059123_609014429528007_8742561687996989440_n.jpg51007213_148027516084788_4394689135168716800_n.jpg50994966_398193784110605_145059810298036224_n.jpg51236133_319031058735271_5347362535538425856_n.jpg51072970_238954350348987_1996044282259046400_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech