ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดงานวันเด็กแห่งชาติภายใต้โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณเมืองเถิน โดยได้รับเกียรติจาก นายภูดิษ ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานเปิดงาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเด็กเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ นายนรินท์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง พนักงานเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการผู้มาร่วมกิจกรรมร่วมต้อนรับ สำหรับการจัดงานปีนี้ด้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนจัดกิจกรรมร่วมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ รวมถึงหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจผู้ประกอบการ ร้านค้า ภาคเอกชนให้การสนับสนุนขนม ของเด็กเล่น เป็นของรางวัลแจกให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" (ชมภาพบรรยากาศ)
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

26230370_1884359184924678_4367192393940299552_n.jpg26231455_1884358418258088_476055007421643952_n.jpg26230043_1884359741591289_1024205480177151799_n.jpg26229941_1884359704924626_8511086864672505930_n.jpg26229782_1884359444924652_7968735027499354661_n.jpg26229624_1884355551591708_1936333512735172318_n.jpg26229305_1884359724924624_1615657401519301410_n.jpg26219723_1884358424924754_5677457147536874993_n.jpg26219692_1884358984924698_2163241477002699036_n.jpg26907193_1884355428258387_7216080794984439695_n.jpg26903979_1884355004925096_8031500772976605153_n.jpg26903687_1884356414924955_8293373948384789524_n.jpg26903670_1884358864924710_269234860604730404_n.jpg26815188_1884358741591389_8738922317464741435_n.jpg26814997_1884358994924697_2492056323544111754_n.jpg26814645_1884358871591376_1342346957088648085_n.jpg26805515_1884359414924655_8002538975381870996_n.jpg26805489_1884359174924679_1709374503774225805_n.jpg26804762_1884359924924604_6188844333118846315_n.jpg26804625_1884354998258430_7815821001024993243_n.jpg26804606_1884358861591377_4661371441724587582_n.jpg26734334_1884359321591331_9140559278413811332_n.jpg26733901_1884355131591750_9010061776484267982_n.jpg26733845_1884355271591736_3432787002163787252_n.jpg26733769_1884358421591421_6282616472121704322_n.jpg26733627_1884355278258402_33674113099018986_n.jpg26733519_1884358594924737_5109041075388349398_n.jpg26733343_1884355001591763_9111107411295794609_n.jpg26731656_1884354824925114_8021830745160592429_n.jpg26731439_1884358604924736_3718028301879132030_n.jpg26731362_1884355144925082_4741620389432056373_n.jpg26731327_1884356431591620_6477519919263188800_n.jpg26731047_1884358991591364_2905441379702682437_n.jpg26730724_1884359168258013_6657196534637374338_n.jpg26730668_1884359554924641_1817252664635648473_n.jpg26239699_1884355244925072_4589293432803342407_n.jpg26239693_1884358738258056_966456857098983728_n.jpg26239568_1884349548258975_5104190155287515613_n.jpg26239568_1884349548258975_5104190155287515613_n (1).jpg26239494_1884358731591390_8408138495934886837_n.jpg26239186_1884359571591306_4136487107548045942_n.jpg26239014_1884359581591305_3256447484506118178_n.jpg26231501_1884356668258263_7916047444540381906_n.jpg26231363_1884358591591404_2606202586535370705_n.jpg26231297_1884359841591279_2438210882748359709_n.jpg26231177_1884356674924929_7130420199257532110_n.jpg26230927_1884356441591619_6028066514309380333_n.jpg26230871_1884355141591749_7415122052292545192_n.jpg26230825_1884355561591707_5915250706743905263_n.jpg26230760_1884354841591779_5899242888930903382_n.jpg26230695_1884354848258445_3961701211005084410_n.jpg26230825_1884355561591707_5915250706743905263_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4471.jpgDSC_4509.jpgDSC_4523.jpgDSC_4489.jpgDSC_4499.jpgDSC_4577.jpgDSC_4580.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4528.jpgDSC_4530.jpgDSC_4538.jpgDSC_4535.jpgDSC_4475.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4524.jpgDSC_4561.jpgDSC_4526.jpgDSC_4570.jpgDSC_4490.jpgDSC_4461.jpgDSC_4560.jpgDSC_4574.jpgDSC_4470.jpgDSC_4532.jpgDSC_4521.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4545.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4553.jpgDSC_4514.jpgDSC_4519.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4503.jpgDSC_4482.jpgDSC_4572.jpgDSC_4516.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4476.jpgDSC_4497.jpgDSC_4527.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4571.jpgDSC_4563.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4495.jpgDSC_4508.jpgDSC_4483.jpgDSC_4494.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4487.jpgDSC_4488.jpgDSC_4557.jpgDSC_4559.jpgDSC_4458.jpgDSC_4496.jpgDSC_4504.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4479.jpgDSC_4485.jpgDSC_4517.jpgDSC_4520.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4493.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4498.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4484.jpgDSC_4492.jpgDSC_4457.jpgDSC_4576.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4469.jpgDSC_4518.jpgDSC_4486.jpgDSC_4491.jpgDSC_4542.jpgDSC_4534.jpgDSC_4462.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4578.jpgDSC_4505.jpgDSC_4564.jpgDSC_4543.jpgDSC_4554.jpgDSC_4522.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4555.jpgDSC_4568.jpgDSC_4546.jpgDSC_4473.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4511.jpgDSC_4547.jpgDSC_4466.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4478.jpgDSC_4472.jpgDSC_4513.jpgDSC_4510.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4502.jpgDSC_4529.jpgDSC_4465.jpgDSC_4460.jpgDSC_4550.jpgDSC_4556.jpgDSC_4541.jpgDSC_4565.jpgDSC_4525.jpgDSC_4463.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4477.jpgDSC_4480.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4537.jpgDSC_4512.jpgDSC_4539.jpgDSC_4551.jpgDSC_4562.jpgDSC_4507.jpgDSC_4533.jpgDSC_4567.jpgDSC_4566.jpgDSC_4549.jpgDSC_4467.jpgDSC_4515.jpgDSC_4464.jpgDSC_4506.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4575.jpgDSC_4474.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4501.jpgDSC_4540.jpgDSC_4579.jpgDSC_4558.jpgDSC_4573.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4481.jpgDSC_4552.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4500.jpgDSC_4536.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4468.jpgDSC_4459.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech