ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน 2561

งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน 2561
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

30738544_2088513004760669_254320086166886147_n.jpg30738527_2088508248094478_5017057098738428453_n.jpg30729979_2088512028094100_8996386322889265863_n.jpg30729494_2088512098094093_2504222738741660872_n.jpg30729253_2088515254760444_2824349402805964801_n.jpg30729035_2088505081428128_3160406358655085355_n.jpg30728523_2088515758093727_8157143847551669189_n.jpg30728166_2088510491427587_3209835662772489171_n.jpg30726835_2088515674760402_4074545923244173367_n.jpg30725012_2088517181426918_2147553601962541064_n.jpg30724437_2088514451427191_1611326829944435289_n.jpg30724121_2088517984760171_5981687471752078198_n.jpg30723877_2088516948093608_8626547410691398686_n.jpg30715663_2088513708093932_8823375643919739206_n.jpg30715420_2088509238094379_6853415884847426611_n.jpg30715345_2088511924760777_5366274634117892476_n.jpg30715198_2088514791427157_6852903266364683972_n.jpg30714210_2088518144760155_2167767954344795178_n.jpg30714012_2088507268094576_3724414862717051162_n.jpg30713312_2088512451427391_597653256740010460_n.jpg30713240_2088509644761005_9158870589009009933_n.jpg30712913_2088509318094371_451831208316756393_n.jpg30712167_2088513491427287_614269616491237686_n.jpg30710050_2088515311427105_6416355537643220170_n.jpg30709536_2088514828093820_6961093008710987479_n.jpg30709064_2088509924760977_2253746073083109447_n.jpg30706615_2088511031427533_722591490888897514_n.jpg30704663_2088515238093779_7025311471914643138_n.jpg30704515_2088512964760673_7473269318314451634_n.jpg30704089_2088515541427082_5707915360982987606_n.jpg31084194_2088512894760680_6389285946683380030_n.jpg30762982_2088509804760989_5151131370767499877_n.jpg30762957_2088517724760197_4094019351671837974_n.jpg30743976_2088513048093998_7786812943492592066_n.jpg30743572_2088510934760876_8210861099499036074_n.jpg30743246_2088509324761037_798723524584680109_n.jpg30743157_2088518901426746_7777789276278312185_n.jpg30743086_2088519751426661_5922749274220330596_n.jpg30742785_2088506331428003_6753283465801053425_n.jpg30742449_2088516708093632_392127040266756481_n.jpg30742409_2088506594761310_8698231637907578201_n.jpg30742313_2088510854760884_4058907138754718636_n.jpg30742302_2088516334760336_3191863028744770920_n.jpg30742012_2088517531426883_7409367137095198735_n.jpg30741868_2088508978094405_7210194139035265511_n.jpg30741444_2088517951426841_8932706567814098724_n.jpg30741278_2088511484760821_486307440553122010_n.jpg30741262_2088508731427763_5458250723240880509_n.jpg30741223_2088516068093696_8787839021270196048_n.jpg30741014_2088516261427010_1128170149071010262_n.jpg30740893_2088513321427304_5932464077885158938_n.jpg30740730_2088509498094353_4114639404211954287_n.jpg30740536_2088517361426900_4474167840951757914_n.jpg30740239_2088514024760567_951917698197523911_n.jpg30739880_2088514938093809_407263121594746696_n.jpg30739410_2088504448094858_3104205999264741547_n.jpg30739172_2088510901427546_967571624971251468_n.jpg30738812_2088513621427274_1398083698143280016_n.jpg30738688_2088509661427670_4830525221487492568_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech