ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน 2561

งานประเพณีสงกรานต์วันที่ 12-13 เมษายน 2561
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

30738544_2088513004760669_254320086166886147_n.jpg30738527_2088508248094478_5017057098738428453_n.jpg30729979_2088512028094100_8996386322889265863_n.jpg30729494_2088512098094093_2504222738741660872_n.jpg30729253_2088515254760444_2824349402805964801_n.jpg30729035_2088505081428128_3160406358655085355_n.jpg30728523_2088515758093727_8157143847551669189_n.jpg30728166_2088510491427587_3209835662772489171_n.jpg30726835_2088515674760402_4074545923244173367_n.jpg30725012_2088517181426918_2147553601962541064_n.jpg30724437_2088514451427191_1611326829944435289_n.jpg30724121_2088517984760171_5981687471752078198_n.jpg30723877_2088516948093608_8626547410691398686_n.jpg30715663_2088513708093932_8823375643919739206_n.jpg30715420_2088509238094379_6853415884847426611_n.jpg30715345_2088511924760777_5366274634117892476_n.jpg30715198_2088514791427157_6852903266364683972_n.jpg30714210_2088518144760155_2167767954344795178_n.jpg30714012_2088507268094576_3724414862717051162_n.jpg30713312_2088512451427391_597653256740010460_n.jpg30713240_2088509644761005_9158870589009009933_n.jpg30712913_2088509318094371_451831208316756393_n.jpg30712167_2088513491427287_614269616491237686_n.jpg30710050_2088515311427105_6416355537643220170_n.jpg30709536_2088514828093820_6961093008710987479_n.jpg30709064_2088509924760977_2253746073083109447_n.jpg30706615_2088511031427533_722591490888897514_n.jpg30704663_2088515238093779_7025311471914643138_n.jpg30704515_2088512964760673_7473269318314451634_n.jpg30704089_2088515541427082_5707915360982987606_n.jpg31084194_2088512894760680_6389285946683380030_n.jpg30762982_2088509804760989_5151131370767499877_n.jpg30762957_2088517724760197_4094019351671837974_n.jpg30743976_2088513048093998_7786812943492592066_n.jpg30743572_2088510934760876_8210861099499036074_n.jpg30743246_2088509324761037_798723524584680109_n.jpg30743157_2088518901426746_7777789276278312185_n.jpg30743086_2088519751426661_5922749274220330596_n.jpg30742785_2088506331428003_6753283465801053425_n.jpg30742449_2088516708093632_392127040266756481_n.jpg30742409_2088506594761310_8698231637907578201_n.jpg30742313_2088510854760884_4058907138754718636_n.jpg30742302_2088516334760336_3191863028744770920_n.jpg30742012_2088517531426883_7409367137095198735_n.jpg30741868_2088508978094405_7210194139035265511_n.jpg30741444_2088517951426841_8932706567814098724_n.jpg30741278_2088511484760821_486307440553122010_n.jpg30741262_2088508731427763_5458250723240880509_n.jpg30741223_2088516068093696_8787839021270196048_n.jpg30741014_2088516261427010_1128170149071010262_n.jpg30740893_2088513321427304_5932464077885158938_n.jpg30740730_2088509498094353_4114639404211954287_n.jpg30740536_2088517361426900_4474167840951757914_n.jpg30740239_2088514024760567_951917698197523911_n.jpg30739880_2088514938093809_407263121594746696_n.jpg30739410_2088504448094858_3104205999264741547_n.jpg30739172_2088510901427546_967571624971251468_n.jpg30738812_2088513621427274_1398083698143280016_n.jpg30738688_2088509661427670_4830525221487492568_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4520.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4464.jpgDSC_4469.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4517.jpgDSC_4553.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4470.jpgDSC_4540.jpgDSC_4570.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4557.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4551.jpgDSC_4505.jpgDSC_4502.jpgDSC_4484.jpgDSC_4546.jpgDSC_4528.jpgDSC_4532.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4535.jpgDSC_4497.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4494.jpgDSC_4506.jpgDSC_4491.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4561.jpgDSC_4576.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4466.jpgDSC_4492.jpgDSC_4460.jpgDSC_4562.jpgDSC_4503.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4504.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4545.jpgDSC_4510.jpgDSC_4577.jpgDSC_4488.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4565.jpgDSC_4563.jpgDSC_4485.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4573.jpgDSC_4526.jpgDSC_4508.jpgDSC_4501.jpgDSC_4580.jpgDSC_4513.jpgDSC_4489.jpgDSC_4519.jpgDSC_4560.jpgDSC_4564.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4533.jpgDSC_4493.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4534.jpgDSC_4556.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4567.jpgDSC_4471.jpgDSC_4530.jpgDSC_4507.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4550.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4462.jpgDSC_4521.jpgDSC_4482.jpgDSC_4549.jpgDSC_4529.jpgDSC_4558.jpgDSC_4543.jpgDSC_4523.jpgDSC_4478.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4495.jpgDSC_4579.jpgDSC_4574.jpgDSC_4472.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4514.jpgDSC_4475.jpgDSC_4538.jpgDSC_4509.jpgDSC_4474.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4575.jpgDSC_4467.jpgDSC_4481.jpgDSC_4473.jpgDSC_4552.jpgDSC_4479.jpgDSC_4527.jpgDSC_4477.jpgDSC_4476.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4511.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4500.jpgDSC_4536.jpgDSC_4487.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4541.jpgDSC_4461.jpgDSC_4539.jpgDSC_4524.jpgDSC_4568.jpgDSC_4547.jpgDSC_4486.jpgDSC_4554.jpgDSC_4525.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4571.jpgDSC_4578.jpgDSC_4516.jpgDSC_4542.jpgDSC_4465.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4555.jpgDSC_4499.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4457.jpgDSC_4518.jpgDSC_4458.jpgDSC_4496.jpgDSC_4498.jpgDSC_4512.jpgDSC_4483.jpgDSC_4566.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4459.jpgDSC_4480.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4468.jpgDSC_4463.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4490.jpgDSC_4572.jpgDSC_4537.jpgDSC_4515.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech