ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

การแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการแข่งขันและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี นางกีรติกาญจน์ สุริยะมณี ผอ.กองการศึกษา กล่าวรายงาน. หัวหน้าส่วนราชการ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย กรรมการตัดสินการแข่งขัน นักกีฬาเปตองชาย-หญิง-ผู้สูงอายุ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขัน
          ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างเล่นกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลโรค กกำลังกายเพื่อสุขภาพห่างไกลโรค และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยทำการแข่งขัน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

57000746_2325380784407222_5743338432667582464_n.jpg56957756_2325380874407213_6705925558154297344_n.jpg56679379_2747585698591737_5373751879756939264_n.jpg57083576_2325382137740420_7094558585920684032_n.jpg56823269_2325382077740426_5628484474527285248_n.jpg56760731_2325382111073756_6451437793699692544_n.jpg57176815_2223129561241157_1169101002893164544_n.jpg57044200_650568012048325_8178320916514603008_n.jpg56842621_314751625866651_2566229644961382400_n.jpg56917721_2325381891073778_7001612959604539392_n.jpg56837285_594505870954918_323012099351511040_n.jpg56718492_441331186628260_2144365029296701440_n.jpg56606387_2295560833991435_1005408902910574592_n.jpg56644808_2325380844407216_8431988410935148544_n.jpg56631984_453402958535819_3248099653601722368_n.jpg56585988_1366232086877932_6895857992760033280_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech