ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ประกวดรำวงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้มอบรางวัลให้กับ ทีมชนะเลิศการประกวดรำวงย้อนยุค ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เวทีรำวงสวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยทีมรำวงย้อนยุคบ้านเหล่า หมู่ ๕ คว้ารางวัลชนะเลิศรำวงย้อนยุค ไปครองสมความคาดหมาย (นับว่าปีนี้มาแรงแซงทางโค้งจริงๆ) โดยเฉือนเอาชนะ ทีมรำวงย้อนยุค บ้านล้อมแรด หมู่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ทีมรำวงย้อนยุค บ้านอุมลอง หมู่ ๑ โดยมี ทีมรำวงย้อนยุค บ้านหนองเตา ท่านาง แพะหลวง ดอนไชย เวียง สบคือ ดอนทราย และบ้านเด่นแก้ว ต่างก็ได้รับรางวัลชมเชยด้วยกันถ้วนหน้า บรรยากาศสนุกสนานทั่วหน้า
          ทั้งนี้การจัดกิจกรรมปกระกวดรำวงย้อนยุค ขึ้นในงานประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมืองเถิน” ดังกล่าว ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยท่าเต้นรำวงย้อนยุค อีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดงานประเพณีของตำบลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ภายใต้แผนงาน “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒” ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อีกด้วย
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

56775680_325866754785008_3363051541291335680_n.jpg57485465_1520408684760220_3672998590646583296_n.jpg57442685_1285867894904173_4804779317034745856_n.jpg57180214_1193793407456751_8052301061311954944_n.jpg57080021_1411172362357956_4422320188792242176_n.jpg56954348_353292981977586_2412798518201679872_n.jpg56942598_334641220528555_3148799447077486592_n.jpg56894413_2318355331741609_926432357076959232_n.jpg56842634_1484632755004762_4119204907691540480_n.jpg56721584_1116939815153207_961025475377889280_n.jpg56716155_465259330681108_7096772628676870144_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech