ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เชิญเที่ยวงานงานส้มเกลี้ยงเมืองเถิน วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง***ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

67411391_2492925250994750_7656614236956655616_n.jpg

วันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลองได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และแสดงผลงาน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านอุมลองรักขิตานุเคราะห์ อ.เถิน จ.ลำปาง 

67410256_380520652606108_3685370720684081152_n.jpg

67151078_2928408133853272_2213774419514359808_n.jpg

67954769_350280122530762_6862464488889647104_n.jpg

67925153_2407275606214421_7243851163798339584_n.jpg

67840718_2429210883806769_1237176625376788480_n.jpg

67815309_2263124817133905_8129102322174263296_n.jpg

67796640_626391044523613_3832077582220656640_n.jpg

67767691_1043899572480266_1101680650684989440_n.jpg

67723479_355832211757867_7874066416813473792_n.jpg

67713536_462400217948607_8696868948274053120_n.jpg

67665631_2819161681487332_1180531800653430784_n.jpg

67655783_2050971298543065_6277392722294734848_n.jpg

67623540_639527396530249_9070442313167142912_n.jpg

67609771_425156478100060_8353793184077185024_n.jpg

67512116_1155736694596516_8201816414848286720_n.jpg

67501219_511137729694642_2031610807652974592_n.jpg

67482846_1085297521659791_8182156756101627904_n.jpg

67451175_433105150619052_8612815566412972032_n.jpg

67441434_381858305867545_8258125377424064512_n.jpg

67429306_540833469992633_5379277531276902400_n.jpg

67412565_2447969245266059_2811872516975362048_n.jpg 

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4538.jpgDSC_4572.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4576.jpgDSC_4530.jpgDSC_4506.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4580.jpgDSC_4482.jpgDSC_4479.jpgDSC_4469.jpgDSC_4489.jpgDSC_4501.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4515.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4546.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4504.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4495.jpgDSC_4560.jpgDSC_4492.jpgDSC_4554.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4556.jpgDSC_4478.jpgDSC_4512.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4534.jpgDSC_4578.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4516.jpgDSC_4523.jpgDSC_4471.jpgDSC_4567.jpgDSC_4502.jpgDSC_4568.jpgDSC_4465.jpgDSC_4475.jpgDSC_4545.jpgDSC_4511.jpgDSC_4522.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4543.jpgDSC_4558.jpgDSC_4553.jpgDSC_4579.jpgDSC_4542.jpgDSC_4503.jpgDSC_4457.jpgDSC_4564.jpgDSC_4487.jpgDSC_4459.jpgDSC_4529.jpgDSC_4470.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4524.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4562.jpgDSC_4574.jpgDSC_4507.jpgDSC_4462.jpgDSC_4496.jpgDSC_4480.jpgDSC_4575.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4463.jpgDSC_4464.jpgDSC_4550.jpgDSC_4466.jpgDSC_4486.jpgDSC_4491.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4535.jpgDSC_4458.jpgDSC_4513.jpgDSC_4518.jpgDSC_4549.jpgDSC_4490.jpgDSC_4577.jpgDSC_4519.jpgDSC_4508.jpgDSC_4510.jpgDSC_4500.jpgDSC_4460.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4472.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4541.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4563.jpgDSC_4557.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4555.jpgDSC_4532.jpgDSC_4521.jpgDSC_4497.jpgDSC_4533.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4484.jpgDSC_4551.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4493.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4566.jpgDSC_4570.jpgDSC_4514.jpgDSC_4565.jpgDSC_4474.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4525.jpgDSC_4527.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4483.jpgDSC_4468.jpgDSC_4509.jpgDSC_4488.jpgDSC_4547.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4537.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4461.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4526.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4561.jpgDSC_4539.jpgDSC_4571.jpgDSC_4528.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4536.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4467.jpgDSC_4477.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4485.jpgDSC_4540.jpgDSC_4498.jpgDSC_4505.jpgDSC_4559.jpgDSC_4473.jpgDSC_4494.jpgDSC_4476.jpgDSC_4573.jpgDSC_4481.jpgDSC_4517.jpgDSC_4520.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech