ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมที่ชำรุด บริเวณถนนเถินบุรี (ช่องทางขาล่อง) ด้านหน้าบ้าน ด.ต.นิติพงษ์ อินภิโล หมู่ ๓ บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ดังนั้นจึงขอปิดเส้นทางบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเข้าดำเนินโครงการก่อสร้าง สำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ทางเบี่ยงเข้าสวนสาธารณะและถนนในซอยร้านติ๋ง 111 และท่านางซอย ๑ หากโครงการฯ แล้วเสร็จจะเปิดให้ใช้งานได้ตามปกติ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


00-04-68320810_394505061214919_45894104969641984_n (1) (1).png
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลำดับที่ ๑ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธัญชนก แซ่เฉ๋อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.พรรณิภา ภิระกันทา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ผกามาส แซ่เฮ่อ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร ต๊ะลิสังวาลย์ และ ด.ช.ศิริวิทย์ ตื้อปา

02-67795455_569822696756166_1698255014008455168_n.jpg

01-67795440_2394093297580360_8313063725741375488_n.jpg

03-67783536_357500198520244_3612282884250927104_n.jpg

ลำดับที่ ๒ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.อัญชิษฐา ชุมภู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ปานชีวัน เชื้อจิ๋ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ณัฐชา ประจันศรี รางวัลชมเชย -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์-

04-69357877_2415828035403572_344662024468299776_n.jpg

05-68466896_2275765952734898_2380293806273593344_n.jpg

 

 

ลำดับ ๓ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น มัธยมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.สุฐิตา ขัดทาน และ ด.ญ.ปิยะพร ยาสกุล

 06-68707927_468083583743193_1185472499102515200_n.jpg

07-69017624_706786629786398_276016206421426176_n.jpg

 

ลำดับที่ ๔ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น มัธยมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ นางสาวเมธาพร วิชาจารย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวกัญญารัตน์ จอมชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวจันทร์วิภา ชัยชมวงศ์ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ นายก้องภพ จอมดวง , นายธันวา ยุติธรรม และนายวีรภัทร คำภิโร

 08-67844787_366876034000363_4919787872522862592_n.jpg

09-67831263_2293340800763655_8985520819631292416_n.jpg

 

ลำดับที่ ๕ ผลการประกวด ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรปวีณ์ จักรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.พรกมล พลพานิช โรงเรียนบ้านดอนไชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.กานต์ธิดา คนใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านหนองเตา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.เขมจิรา จันทร์เทพ และ ด.ญ.ปานตะวัน จันต๊ะมณี จากโรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 

และ

ผลการประกวด **ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ยมุนา วิรัชพันธ์ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ช.กิตติพงษ์ สุภาชาติ โรงเรียนบ้านเหล่า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.กวินธิดา วันดี โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ช.ไตรยุทธ ยะปัญดิษฐ์ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ และด.ญ.เขมจิรา จันทร์เทพ และ ด.ญ.ธันย์ชนก เครือปัญญา โรงเรียนบ้านดอนไชย

ผลการประกวด ***รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) วาดภาพระบายสีในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ชฎาพร คันทะสินธ์ โรงเรียนเถินวิทยา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ธิติวงดา ดวงสุปิน โรงเรียนล้อมแรดวิทยาและ ด.ญ.กัญญณีย์ ชาวพะเยาว์ โรงเรียนเถินวิทยา

 10-68484451_2611914432175161_4702574385473519616_n.jpg

12-67937356_525249418211156_1311228488694366208_n.jpg

13-68593245_488398618372173_625037352112226304_n.jpg

11-68381864_2566369066759079_4325690970889781248_n.jpg

39-2-68880598_435498423717077_6027963931098611712_n.jpg

 

ลำดับที่ ๖ ผลการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ปริญยดา นันตา รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.กุลพินิจ อินแก้วเครือ และ ด.ญ.ภัทรนิดา ขัดคำ ผลการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ดาราวรรณ ชาวโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.ภคพร ตระกูลดนย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แสงสว่าง รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.วราทิพย์ อุทัย ,ด.ญ.อัญรินทร์ อุบลคำ และ ด.ญ.ธนพร รัตนะ

 14-69067628_516333839121580_8122645212506882048_n.jpg

15-68741959_459670331552218_934800924759556096_n.jpg

 

ลำดับที่ ๗ ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

 16-67813344_2269769426616721_2756304921589448704_n.jpg

22-67929649_743890449400307_8535825928285061120_n.jpg

20-68249002_341858456764637_1614020028045197312_n.jpg

18-68706799_359714318280914_3270629523028180992_n.jpg

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐชา ประจันศรี ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด “รักบ้านทุ่ง ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.มนัสนันท์ เฮ่งเครือ ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “ถอดคนนอกใจ” ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ชุติรัตน์ ชาวเขียววงศ์ ระดับชั้น ป.๕ โรงเรียนอุมลองรักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “สาวนาสั่งแฟน”
ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ทุนการศึกษาคนละ ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่
ด.ญ.ณัฐณิชา อุดถาวงศ์ ระดับชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด “หนึ่งเดียวคือแม่”
ด.ญ.นิสา ฉิมสูงเนิน ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “สิเทน้องให้บอกแน”
ด.ญ.ปิยธิดา อึ่งสิงห์ ระดับชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด”รักแท้คือแม่เรา”
ด.ช.นันทนัท ชาวเสริม ระดับชั้น ป.๕ โรงเรียนอุมลองลักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “เทพีบ้านไพร”
ด.ญ.ศิริวรรณ์ วงศ์คำถิ ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนอุมลองลักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “ทวงรักฝากลม”

 

ลำดับที่ ๘ ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นประถมศึกษา (๑-๒) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด (มีผู้เข้าประกวด ๑ คน)

26-67927335_1061961987528081_1928231851076354048_n.jpg

25-68414355_369659313674403_1451889208804245504_n.jpg

24-67837295_477153876187118_8268051085499826176_n.jpg

ด.ญ.ณฐธิดา จูจันทร์ ระดับชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “เรียงความเรื่องแม่” ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 

 ลำดับที่ ๙ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” โดยได้รัเกียรติจาก นางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน (ภรรยาท่านนายอำเภอเถิน) ให้เกียรติ มอบรางวัล ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ คุณอรดี ศรีวิชัยนวล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณกฤติมา ปินตาแสน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
คุณณฤชล วงศ์สุริยา
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่ คุณพัชรินทร์ อินว่าน ,คุณวรัญญา เหาะประโคน ,คุณมานิกา แสงบุตดี ,คุณศุภลักษณ์ กุณา ,คุณจรรยา ฝั้นแปง และคุณสาวิตรี เตชะ

29-67628902_504460510328361_4193482626159345664_n.jpg 

27-68270052_737783029984712_3021832568765939712_n.jpg

28-68828200_2424242614563326_6765400740555915264_n.jpg

32-68691973_490090278228418_1337559846559416320_n.jpg

33-67817067_1953467114753559_3441036744248524800_n.jpg

30-69377269_882099118825476_3039168469816836096_n.jpg

35-67778729_349160852681356_8031750372945035264_n.jpg

 

ลำดับที่ ๑๐ ผลการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งปี ๒๕๖๒ "เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรจาก นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน" ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
หมู่ ๑ บ้านอุมลอง คุณแม่จุราพร จันทมล อายุ ๗๑ ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๒ บ้านเวียง คุณแม่วิภาศรี ตระกูลดลย์ อายุ ๖๐ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๓ คน
หมู่ ๓ บ้านท่านาง คุณแม่นันทา ขัดสาย อายุ ๗๓ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๔ คน
หมู่ ๔ บ้านล้อมแรด คุณแม่อุรา สาริบุตร อายุ ๖๖ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๕ บ้านเหล่า คุณแม่ระเวง อ๊อดทรัพย์ อายุ ๖๙ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๑ คน
หมู่ ๖ บ้านหนองบัว คุณแม่ศรีบุตร ชุมภู อายุ ๗๓ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๓ คน
หมู่ ๗ บ้านดอนไชย คุณแม่จันทร์ทา กาบุตร อายุ ๕๘ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๘ บ้านหนองเตา คุณแม่แสงจันทร์ วงศ์คำถิ อายุ ๕๗ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๙ บ้านท่าเมล์ คุณแม่จันเนียม นันตาวงศ์ อายุ ๗๒ ปี อาชีพเกษตรกร มีบุตร ๖ คน
หมู่ ๑๐ บ้านสบคือ คุณแม่เบญจา อภิชัย อายุ ๖๒ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๑ บ้านเด่นแก้ว คุณแม่สายพร นันตาบุตร อายุ ๖๖ ปี มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน คุณแม่แสงเดือน ประมวลทรัพย์ อายุ ๕๖ ปี อาชีพค้าขาย มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๓ บ้านดอนทราย คุณแม่ตุ๋ย บุญช่วย อายุ ๖๘ ปี อาชีพทำนา มีบุตร ๑ คน
หมู่ ๑๔ บ้านแพะหลวง คุณแม่ทองลพ ดีถาวงศ์ อายุ ๕๘ ปี อาชีพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีบุตร ๑ คน

38-68813068_599111573949754_1890134043756855296_n.jpg

37-67927592_1104052826455343_5603994111443992576_n.jpg

 

ภาพบรรยากาศ "อุ่นไอรัก" ของบรรดา ลูกๆ ครอบครัวคุณแม่ตัวอย่างแห่งปี ร่วมกิจกรรมพิธีกราบแม่ ๑๔ หมู่บ้าน บนเวที สร้างสีสันบรรยากาศ ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

56-67401211_514879439262679_6325968613433933824_n.jpg

55-67872291_361549821435894_1008451642426654720_n.jpg

54-67982383_370343780346851_5126985031981465600_n.jpg

53-67846759_1831788103591048_2954981222415073280_n.jpg

52-68286052_411926229678685_3999490330767392768_n.jpg

51-68535483_486613291910283_2047104502741336064_n.jpg

50-68754973_506535216830450_8267473562722369536_n.jpg

49-67933985_2425640030835533_3746288234708074496_n.jpg

58-67832277_501338270613109_8524156283098497024_n.jpg

57-67719846_2377359499045431_1133734008794906624_n.jpg

 

นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ น้องพงษ์ศิริ เกสรศิริ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ในการแสดงความสามารถร้องเพลงโชว์ บนเวทีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

59-67778731_352383532315969_7781675695977005056_n.jpg

61-67937597_375988653105157_5106657046258778112_n.jpg

62-68496482_2538348612871553_6670306535375110144_n.jpg

63-69024068_903235960042630_3113109102071382016_n.jpg

64-68399142_2267894813540244_4659366786842492928_n.jpg

60-68398740_2286433238272685_3198352795463843840_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

Work-tmlr-00251-02.jpg

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech