ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒

72672628_857642737970627_880403295644942336_n-02.jpg

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยมีผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีกำหนดจะจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการพูดคุยแนวทางการจัดกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด อยู่ในระหว่างประมวลผลเพื่อเตรียม สรุปแนวการดำเนินกิจกรรม และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบต่อไป

72146411_2368499273414494_6187546228415266816_n.jpg

72643923_524750378302144_7046873359329525760_n.jpg

72672628_857642737970627_880403295644942336_n.jpg

72684280_643123649843364_8280254371782983680_n.jpg


72799435_784158308689790_1357316348228665344_n.jpg

72532883_535459350597992_224117045682241536_n.jpg


(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

 

 

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech