ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก หรืองานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๑๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป ที่สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวิภาดา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ได้เปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก หรืองานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด กล่าวรายงาน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด คณะผู้บริหาร และกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธี โดยการจัดงานดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสนับสนุนกิจกรรม รวมถึงของรางวัล อาหาร ขนม ไอศกรีม และของเล่นเด็กจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก มีกิจกรรมสร้างความสุข สนุกสนาน บันเทิงให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก
(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

IMG_1030.JPGIMG_0978.JPGIMG_0979.JPGIMG_0981.JPGIMG_0988.JPGIMG_0989.JPGIMG_0990.JPGIMG_0993.JPGIMG_0994.JPGIMG_0995.JPGIMG_0996.JPGIMG_0997.JPGIMG_0998.JPGIMG_0999.JPGIMG_1000.JPGIMG_1001.JPGIMG_1002.JPGIMG_1003.JPGIMG_1005.JPGIMG_1006.JPGIMG_1007.JPGIMG_1008.JPGIMG_1009.JPGIMG_1010.JPGIMG_1012.JPGIMG_1013.JPGIMG_1016.JPGIMG_1017.JPGIMG_1018.JPGIMG_1019.JPGIMG_1020.JPGIMG_1021.JPGIMG_1022.JPGIMG_1023.JPGIMG_1024.JPGIMG_1025.JPGIMG_1027.JPGIMG_1029.JPGIMG_1030.JPGIMG_1034.JPGIMG_1036.JPGIMG_1037.JPGIMG_1040.JPGIMG_1041.JPGIMG_1043.JPGIMG_1044.JPGIMG_1046.JPGIMG_1050.JPGIMG_1052.JPGIMG_1054.JPGIMG_1056.JPGIMG_1058.JPGIMG_1059.JPGIMG_1062.JPGIMG_1063.JPGIMG_1065.JPGIMG_1067.JPGIMG_1068.JPGIMG_1069.JPGIMG_1070.JPGIMG_1071.JPGIMG_1072.JPGIMG_1073.JPGIMG_1074.JPGIMG_1075.JPGIMG_1076.JPGIMG_1077.JPGIMG_1078.JPGIMG_1079.JPGIMG_1080.JPGIMG_1081.JPGIMG_1082.JPGIMG_1083.JPGIMG_1085.JPGIMG_1086.JPGIMG_1087.JPGIMG_1088.JPGIMG_1089.JPGIMG_1090.JPGIMG_1091.JPGIMG_1093.JPGIMG_1095.JPGIMG_1096.JPGIMG_1097.JPGIMG_1098.JPGIMG_1099.JPGIMG_1102.JPGIMG_1103.JPGIMG_1104.JPGIMG_1105.JPGIMG_1107.JPGIMG_1108.JPGIMG_1109.JPGIMG_1110.JPGIMG_1112.JPGIMG_1113.JPGIMG_1114.JPGIMG_1115.JPGIMG_1116.JPGIMG_1117.JPGIMG_1119.JPGIMG_1120.JPGIMG_1121.JPGIMG_1124.JPGIMG_1125.JPGIMG_1126.JPGIMG_1128.JPGIMG_1129.JPGIMG_1130.JPGIMG_1131.JPGIMG_1132.JPGIMG_1133.JPGIMG_1134.JPGIMG_1137.JPGIMG_1138.JPGIMG_1139.JPGIMG_1140.JPGIMG_1141.JPGIMG_1142.JPGIMG_1144.JPGIMG_1145.JPGIMG_1146.JPGIMG_1147.JPGIMG_1151.JPGIMG_1152.JPGIMG_1153.JPGIMG_1155.JPGIMG_1156.JPGIMG_1157.JPGIMG_1158.JPGIMG_1159.JPGIMG_1160.JPGIMG_1161.JPGIMG_1162.JPGIMG_1166.JPGIMG_1167.JPGIMG_1168.JPGIMG_1170.JPGIMG_1171.JPGIMG_1172.JPGIMG_1173.JPGIMG_1174.JPGIMG_1175.JPGIMG_1176.JPGIMG_1178.JPGIMG_1179.JPGIMG_1180.JPGIMG_1181.JPGIMG_1182.JPGIMG_1183.JPGIMG_1184.JPGIMG_1185.JPGIMG_1186.JPGIMG_1187.JPGIMG_1188.JPGIMG_1191.JPGIMG_1192.JPGIMG_1202.JPGIMG_1203.JPGIMG_1204.JPGIMG_1205.JPGIMG_1206.JPGIMG_1209.JPGIMG_1210.JPGIMG_1211.JPGIMG_1212.JPGIMG_1217.JPGIMG_1218.JPGIMG_1219.JPGIMG_1220.JPGIMG_1221.JPGIMG_1222.JPGIMG_1225.JPGIMG_20200111_083302.jpgIMG_20200111_114248.jpgIMG_20200111_101851.jpgIMG_20200111_101244.jpgIMG_20200111_101051.jpgIMG_20200111_100645.jpgIMG_20200111_100608.jpgIMG_20200111_100539.jpgIMG_20200111_095351.jpgIMG_20200111_095334.jpgIMG_20200111_094127.jpgIMG_20200111_094124.jpgIMG_20200111_091638.jpgIMG_20200111_091617.jpgIMG_20200111_091600.jpgIMG_20200111_091547.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech