ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

**********วันนี้ (29 มี.ค. 59) เทศบาลเมืองล้อมแรด ให้การสนับสนุนชาวบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยการนำของ นายสันทัด ตันสุข ผญ.บ.เหล่า ได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังเทศบาล ขอสนับสนุนเครื่องจักร และกระสอบทรายจำนวน 2,000 ใบ สำหรับเสริมทำนบฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำในแม่น้ำวังให้เพิ่มสูงขึ้น บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำวังบ้านเหล่า ระหว่างพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด – หมู่ 7 บ้านหนองซาง ต.เถินบุรี ตามโครงการฝายประชารัฐ ภายหลังระดับน้ำในแม่น้ำวังที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับน้ำบาดาลของชาวบ้านในพื้นที่ตลอด 2 ลำน้ำแห้งขอดและใช้การไม่ได้ โดยขั้นตอนการดำเนินการเป็นแรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด หากฝายดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำวังหนุนสูงขึ้น ชาวบ้านสามารถมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงมีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้. 

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech