ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

แจงจัดรูปที่ดินล้อมแรด

แจงจัดรูปที่ดินล้อมแรด

สำนักโยธา’ลำปาง แจงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนล้อมแรด

      บรรยากาศการประชุมชี้แจงโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาตำบลล้อมแรด ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พ.ย.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เป็นการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเจ้าของที่ดิน หมู่ 1 บ้านอุมลอง และหมู่ 2 บ้านเวียง เพื่อสอบถามความสนใจว่าจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมากน้อยเพียงใด โดยมีประชาชนทั้งในและนอกเขตพื้นที่ ตัวแทนส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมรับฟัง ประมาณ 100 คน มี นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ อีก 2 ท่าน มี นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ และ นางทองเภา วงศ์ฟู เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าวด้วย

     นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง และ นายวัยวุฒิ ศรีรัตน์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ ชี้แจงทำความเข้าใจในรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 2 หมู่บ้านดังกล่าวในเขตตำบลล้อมแรด ให้ที่ประชุมรับทราบถึงความเป็นไปได้ ในการจัดสรรที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดลำปาง พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เล่ม 132 ตอนที่ 112 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 เป็นการรวมแปลงที่ดินของประชาชนแล้วจัดรูปที่ดินใหม่ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน โดยเฉพาะที่ดินติดเขตถนนก็จะได้ประโยชน์ใช้สอยบนเนื้อ เมื่อจัดสรรที่ดินเสร็จแล้วจะทำให้ที่ดินแปลงเดิมมีรูปแปลงใหม่ที่สวยงาม พร้อมมีถนนทางเข้าออกสะดวกทุกแปลง มูลค่าที่ดินจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

      นอกจากการจัดรูปที่ดินใหม่แล้ว ยังมีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ค 1 ขนาดความกว้าง 20 เมตร ความยาว 1,230 เมตร ตั้งแต่ด้านทิศตะวันตกของถนนราษฎร์อุทิศผ่านพื้นที่ดินมีเจ้าของ 84 คน 93 แปลง พื้นที่ 259 ไร่ 2 งาน 61.7 ตารางวา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวงเงินงบประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า ช่วยให้ชุมชนที่ไม่เป็นระเบียบทางผังเมือง หรือพื้นที่ซึ่งถนน น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง ตลอดจนที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออก หรือรูปแปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า มีสภาพแวดล้อมและระบบผังเมืองที่ดีในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่การความสนใจ หรือสมัครใจยินยอมของเจ้าของที่ดินว่าจะเข้าร่วมโครงการด้วยหรือไม่ ขณะที่บรรยากาศการแสดงความคิดเห็นของประชาชนมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในรายละเอียดความชัดเจนของแนวเขตที่ดินของตนเอง แล้วจะต้องหารือกับทางบ้าน และได้เสนอแนะให้จัดทำรายละเอียดกลับมาใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ : รายงาน

นายณัฐพงษ์  ทิพย์ธรรมกุล : ถ่ายภาพ

พิมพ์ อีเมล

ทม.ล้อมแรด สนับสนุนกระสอบทราย 5,000 ฝ่ายอุมลอง

ทม.ล้อมแรด สนับสนุนกระสอบทราย 5,000 ฝ่ายอุมลอง

ทม.ล้อมแรด สนับสนุนกระสอบทราบ 5,000 ใบช่วยทำฝายกั้นน้ำบ้านอุมลอง

*********ทม.ล้อมแรด สนับสนุนเครื่องจักรรถแบ็คโฮ พร้อมกระสอบทราย 5,000 ใบ ช่วยเหลือกลุ่มชาวนาสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง เพื่อกั้นแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่ เตรียมพร้อมกักเก็บปริมาณน้ำวังไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูกาลหน้านี้ โดยวันนี้ (31 มี.ค. 59) สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำ  อุมลอง จำนวนกว่า 100 คน จาก 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านอุมลอง หมู่ 2 บ้านเวียง หมู่ 3 บ้านท่านาง หมู่ 7 บ้านดอนไชย หมู่ 10 บ้านสบคือ และหมู่ 13 บ้านดอนทราย ช่วยกันลงแรงชนกระสอบทรายนำไปวางกั้นแม่น้ำวัง บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง เพื่อเพิ่มระดับความสูงของทำนบฝายชะลอน้ำ โครงการฝายประชารัฐแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยระดับที่สูงจะเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ ทำให้สถานีสูบน้ำสามารถสูบน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของชาวนาตามหมู่บ้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย ดร.เปรมปรีย์ หมู่วิเศษ และ นายสุวิทย์ คุณชัยมัง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด ก็ได้ลงพื้นที่คอยสังเกตการณ์และให้กำลังใจกับกลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

พิมพ์ อีเมล

ทม.ล้อมแรด กั้นฝายชะลอน้ำวังสวนสาธารณะ

ทม.ล้อมแรด กั้นฝายชะลอน้ำวังสวนสาธารณะ

ทม.ล้อมแรด กั้นฝายชะลอน้ำวังสวนสาธารณะ

**********ทม.ล้อมแรด ดำเนินโครงการสร้างฝายประชารัฐกักเก็บแม่น้ำวัง หลังสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าจำเป็นต้องสูบน้ำวังช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยวันนี้ (30 มี.ค. 59) ได้ให้ จนท.กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ล้อมแรด กว่า  30 คน เร่งนำกระสอบบรรจุทราย จำนวน 500 ใบ ไปวางกั้นฝายชะลอน้ำแม่น้ำวัง ใกล้สวนสาธารณะเมืองเถิน เพื่อเสริมแนวทำนบฝายยกระดับให้สูงขึ้นตลอดแนว ระยะทางกว่า 127 เมตร สูงจากเดิม 1.20 เมตร เป็น 1.50 เมตร เพี่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่ให้มากที่สุด โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้สถานีสูบน้ำระบบไฟฟ้า สามารถสูบน้ำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง หมอกควันไฟป่า และอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง ตลอดจนเพิ่มภูมิทัศน์ของแม่น้ำวังที่ไหลผ่านสวนสาธารณะเมืองเถิน  ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานสงกรานต์ปีใหม่เมืองเถินอีกด้วย.

พิมพ์ อีเมล

รองผู้ว่าฯ เมืองรถม้า แจงรายละเอียดกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด

รองผู้ว่าฯ เมืองรถม้า แจงรายละเอียดกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด

รองผู้ว่าฯ เมืองรถม้า แจงรายละเอียดกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด

           ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้(20 ม.ค.59) เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติตาม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลตำบลเถินบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรายละเอียดของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด ให้กับประชาชนรับทราบในโอกาสต่อไป 

พิมพ์ อีเมล

ทม.ล้อมแรดประชาคมแผนพัฒนาแหล่งน้ำอุมลอง

ทม.ล้อมแรดประชาคมแผนพัฒนาแหล่งน้ำอุมลอง

ทม.ล้อมแรด ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

*****บรรยากาศการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดอุมลอง หมู่ 1 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง วันที่ (23 ก.พ.59) เวลา 19.30 น. ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความคึกคัก  มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยการเปิดประเด็นการประชาคมด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ มี นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ทำหน้าที่เป็นประธานประชาคม  มี นางประภาพร ดนัยนันท์ หัวหน้างานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเถิน  และนางสาวสำราญ คำภิระแปง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้เปิดประเด็นนำเข้าสู่กระบวนการประชาคม ให้ประชาชนร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการ ก่อนที่จะสรุปมติประชาคมด้วยการยกมือ    

*****สำหรับประเด็นปัญหาของชาวบ้านอุมลอง ส่วนใหญ่พบว่า สระกักเก็บน้ำไม่พอใช้ ปริมาณน้ำในแม่น้ำวังแห้งขอดในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงปัญหาเมล็ดพันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันเวทีประชาคมจึงได้เสนอ ให้มีการก่อสร้างเขื่อน (ฝายชะลอน้ำ) หรือโครงการชลประทานขนาดเล็ก พร้อมประตูเปิดปิดกั้นแม่น้ำวัง ควบคู่ไปกับการขุดบ่อบาดาลในหมู่บ้าน การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำให้กับเกษตรกร ในอัตรา 60 : 40 เพื่อลดรายจ่ายในช่วงวิกฤตปัญหาภัยแล้งด้วย

พิมพ์ อีเมล

djembed

19062562-3-6.png

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech