ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

ทม.ล้อมแรดสนับสนุนชุมชนเสริมทำนบฝายประชารัฐเก็บกักน้ำวัง

**********วันนี้ (29 มี.ค. 59) เทศบาลเมืองล้อมแรด ให้การสนับสนุนชาวบ้านเหล่า หมู่ 5 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยการนำของ นายสันทัด ตันสุข ผญ.บ.เหล่า ได้ร้องขอความช่วยเหลือมายังเทศบาล ขอสนับสนุนเครื่องจักร และกระสอบทรายจำนวน 2,000 ใบ สำหรับเสริมทำนบฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำในแม่น้ำวังให้เพิ่มสูงขึ้น บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำวังบ้านเหล่า ระหว่างพื้นที่ หมู่ 5 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด – หมู่ 7 บ้านหนองซาง ต.เถินบุรี ตามโครงการฝายประชารัฐ ภายหลังระดับน้ำในแม่น้ำวังที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับน้ำบาดาลของชาวบ้านในพื้นที่ตลอด 2 ลำน้ำแห้งขอดและใช้การไม่ได้ โดยขั้นตอนการดำเนินการเป็นแรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด หากฝายดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำวังหนุนสูงขึ้น ชาวบ้านสามารถมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงมีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้. 

พิมพ์ อีเมล

djembed

19062562-3-6.png

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech