ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง มีระเบียบวาระการประชุุมทั้งหมด ๖ วาระ โดยระเบียบวาระที่น่าสนใจเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวาระ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระ ๓ ขั้นตราเป็นเทศบัญญัติ
ท่านที่สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๕๔ - ๒๙๑๕๒๐ ต่อ ๖๑๑ งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล ในวันและเวลาราชการ
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

68905989_724245167999058_5096942422940712960_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech