ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

78419982_432456570752219_1725702062643085312_n.jpg

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้บรรจุวาระเสนอขอให้สภาเทศบาลฯ อันทรงเกียรติ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นทางราชการต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชนต่อไป 

75380512_748807418950404_8997081595986837504_n.jpg

78859945_429047594695832_1762004376064360448_n.jpg

78780091_527060777883159_3162452349247553536_n.jpg

78650181_958404507886026_3993965529650954240_n.jpg

78507773_446951019338225_5727668691164725248_n.jpg

78369330_411349546438054_6480651834829570048_n.jpg

78238995_1655304181267860_3761664226217689088_n.jpg

78163489_433399477280121_118357070905868288_n.jpg

78089358_447638175943638_2124833201661673472_n.jpg

77072436_563872704179825_7280018494987436032_n.jpg

76992419_474544013411283_6883695620335337472_n.jpg

76965263_569736423791060_6473031884241633280_n.jpg

76953184_755854658213617_6566726527084396544_n.jpg

(ภาพ:ข่าว งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech