ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

สภาฯ เมืองล้อมแรด มีมติเป็นเอกฉันท์ฯ

Work-tmlr-00347-page-001.jpg

สภาฯ เมืองล้อมแรด มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำอุมลอง และดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ ห้วยปู่โม่ง แก้ไขปัญหาตลิ่งทรุดบ้านหนองเชียงราน เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง ได้เฮ! หลังสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กว่า ๔ แสนบาท จัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง แทนของเดิมที่ชำรุด

ปัญหาการระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวนกว่า ๑,๖๐๐ คน พื้นที่ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านอุมลอง บ้านเวียง บ้านท่านาง บ้านสบคือ บ้านดอนทราย และบ้านแพะหลวง ในเขตเทศบาลฯ ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร จึงเสนอเทศบาลเมืองล้อมแรด พิจารณาให้ขอความช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับ การเสนอให้เทศบาลเมืองล้อมแรด ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของที่ดินริมตลิ่งถนนเลียบแม่น้ำวัง บริเวณ ลำห้วยปู่โม่ง ถนนริมแม่น้ำวัง หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ทำให้เป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ส่งผลต่อการสัญจรของประชาชนด้วยความยากลำบาก และหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขอาจจะส่งผลทำให้เกิดการพังทลายและทรุดตัวมากขึ้น 

87293838_661712047922816_6361863119710453760_n.jpg

89203767_855679478210915_3232503725406814208_n.jpg

88301469_621539911727775_6082476746941136896_n.jpg

88207432_203036794267558_7673097161797533696_n.jpg

โดยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในฐานะฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติต่อสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลฯ 2 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับสถานีสูบน้ำบ้านอุมลอง และญัตติจ่ายขาดเงินสะสมฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียวบริเวณห้วยปู่โม่ง วงเงินงบฯ ๒๗๕,๐๐๐ บาท โดยสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติจ่ายขายเงินสะสมของเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนี้จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของราชการโดยเร่งด่วนต่อไป

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech